Zde může být vaše reklama.

BOJ O KULTURU Osobnosti kultury protestují proti sloučení divadla a filharmonie

Osobnosti kultury protestují proti sloučení divadla a filharmonie
Moravská filharmonie

foto: Moravské divadlo Olomouc / Daniel Schulz

01. 06. 2023 - 11:48

Už jen rok a půl by měly vedle sebe existovat dvě samostatné kulturní instituce – Moravské divadlo Olomouc a Moravská filharmonie Olomouc. Podle jednomyslně schváleného záměru městské rady by měly k lednu 2025 splynout v jednu instituci, byť se zachováním obou původních názvů. Proti tomu se bouří jak signatáři dvou petic, tak teď i autoři otevřeného dopisu. Podepsalo ho sedm desítek významných kulturních osobností.

Umělci z Olomouce i dalších měst z celé republiky píší primátorovi Miroslavu Žbánkovi a jeho náměstkovi Viktoru Tichákovi: „Žádáme zdvořile, nicméně důrazně, aby byly i do budoucna ponechány obě instituce jako samostatné, jejich sloučení problém financování nevyřeší.“ Popisují problém a zdůrazňují, že existuje i jiné řešení: „Financování je v podstatě nyní záležitostí pouze města a má být důvodem pro tento krok. Je nezbytné zajistit jejich vícezdrojové financování, a to ve spolupráci města Olomouce, Olomouckého kraje i Ministerstva kultury ČR. Podotýkáme, že nyní je v legislativním procesu návrh zákona o veřejných kulturních institucích, který má toto umožnit a je šancí na vyřešení celého problému. Je třeba takovou šanci využít a jistě by se našly i další možnosti financování. Věříme, že i Vy máte zájem, aby Olomouc zůstala jedním z moravských kulturních center, jak název obou kulturních institucí zvýrazňuje.“

Dopis podepsalo přes 70 významných českých umělců. Patří mezi ně například houslový virtuos Václav Hudeček, dirigent Tomáš Netopil, Vladimír Válek, Petr Vronský, či Libor Mathauser, operní pěvkyně Dagmar Pecková, režiséři Olga Sommerová, Václav Marhoul, Jan Hřebejk, Břetislav Rychlík, zakladatel Semaforu Jiří Suchý nebo bývalý ministr kultury Daniel Herman.

SENÁTOR KANTOR: SLOUČENÍ POVEDE K DALŠÍMU OKLEŠŤOVÁNÍ

Otevřený dopis reaguje na usnesení rady z 23. května 2023, která jednomyslně rozhodla o dalším kroku vedoucímu ke sloučení obou kulturních institucí. Navzdory námitkám současných ředitelů a proklamovaným heslům vedení města, že se jedná pouze o zvažované konzultace s účelem ulevit městskému rozpočtu, byl překvapivě stanoven konkrétní termín, k němuž by sloučení mělo proběhnout.

O zachování současného stavu se aktivně zasazuje olomoucký senátor a ambasador Moravské filharmonie Lumír Kantor. „Každý z nás na vystoupení filharmonie nebo divadla někdy byl. Návštěvnost je přes 115 tisíc lidí ročně. Sloučení povede k postupnému oklešťování, redukci zaměstnanců a omezování repertoáru. V univerzitním městě s vysokou mírou vzdělání zůstane torzo klasického umění. To si Olomouc ani náš kraj nezaslouží,” argumentuje Kantor. „Z dosavadních materiálů navíc vyplývá, že úspora rozpočtu města je velmi diskutabilní. Zároveň do diskuse o sloučení nebylo přizváno vedení kraje, což považuji za nepřijatelné.“

K vyjádření svého názoru a zkušenosti jsou nadále zvány mnohé významné kulturní osobnosti, jež oslovuje spolu s Lumírem Kantorem také právník Kamil Andree nebo Milan Ludvík a Jan Řihošek, kteří stojí za občanskou peticí. Ta nasbírala přes 1000 podpisů, elektronická petice má dalších skoro 1100 signatářů.

PIRÁTI: SOUČASNÝ STAV NENÍ DOBRÝ

Pirátská strana, kterou zastupuje náměstek pro kultury Viktor Tichák, vydala po zveřejnění otevřeného dopisu vlastní tiskovou zprávu. Kritizuje v ní, že autoři dopisu hovoří o zachování současného stavu. „Tento stav dobrý není, vedení Olomouce se proto snaží prověřit možné cesty, jež by ho zlepšily. V každém případě budou zachovány obě značky, tradice i kvalita Moravského divadla Olomouc i Moravské filharmonie Olomouc,“ vzkazují piráti. „Současný stav, k jehož zachování umělci vyzývají, znamená každoroční boj o rozpočet, postupné propouštění, tlumení kulturní služby - připomeňme zrušení letošní Dvořákovy Olomouce - a nejistotu, která se dříve či později projeví i na kvalitě. Tento stav opravdu zachovat nechceme,“ říká náměstek primátora Viktor Tichák.

O podkladu bude hlasovat zastupitelstvo již v pondělí 5. června 2023.

Další články