Zde může být vaše reklama.

Ptáte se Otevřená radnice: Může spor na univerzitě ovlivnit chod města?

Otevřená radnice: Může spor na univerzitě ovlivnit chod města?

foto: Redakce

29. 09. 2019 - 09:00

Své dotazy posílejte na e-mailovou adresu otevrenaradnice@hanackyvecernik.cz. Pokusíme se Vám zprostředkovat odpověď.

Může spor na UP a na Přírodovědecké fakultě mít nějaký vliv na město, a hodlají se ho autority z  radnice účastnit, například v roli prostředníka?

Odpovídá Karel Konečný, náměstek primátora.

Nedomnívám se, že by krátkodobé vnitřní spory na univerzitě měly mít na město negativní dopad. Zasahování politiků, ať již komunálních, krajských nebo i v centrálních orgánech v Praze, do dění na jakékoli veřejné vysoké škole prostě nepřipadá v  úvahu. Vůbec si neumím představit, že by se vedení města mělo do interních sporů na akademické půdě jakkoli zapojovat. Veřejné vysoké školy mají vlastní orgány (fakultní senáty a  celouniverzitní senát, etické komise) a  mechanismy, prostřednictvím kterých mohou vnitřní spory řešit. Přesto si dovolím vyslovit názor, že pokud by zde připadal v úvahu externí mediátor, tak tím nejpovolanějším by mohla být Česká konference rektorů. Já osobně univerzitě velmi přeji, aby bylo vše vyřešeno co nejdříve a smírně.

Zaujala mne informace o zelené vlně na obchvatu. Opravdu stojí seřízení semaforů tolik milionů?

Odpovídá Miroslav Žbánek, primátor.

Chystáme důkladnou komplexní rekonstrukci koordinovaného tahu světelně signalizačního zařízení v ulici Foerstrova jako jednoho z  nejvytíženějších úseků ve městě. Nejde jen o výměnu semaforů, jejichž technologie je notně zastaralá a  poruchová, ale o úplně nové řešení. V ulici, kde jsou čtyři velké křižovatky, bude umístěno nové signalizační zařízení podle nejnovějších trendů v řízení dopravy. Samozřejmostí je nejen osazení nových LED svítidel, kamer, čidel a  detektorů, ale i vybavení nejnovějším HW a SW vybavením. Laicky řečeno jde o to, aby nové semafory dokázaly operativně reagovat na jakoukoliv situaci a hustotu dopravy, aby dokázaly správně detekovat počty vozidel a braly v  potazi  nároky komunikací, které se s Foerstrovou ulicí kříží. Systém bude napojen i na moderní dopravní ústřednu.

Další články