Dnes:5°C

Zítra:6°C

Pondělí 5.12. Jitka
Menu

Nová cyklotrasa Podél Chválkovické ulice už to půjde na kole bezpečně

Podél Chválkovické ulice už to půjde na kole bezpečně

foto: olomouc.eu

15. 09. 2022 - 09:00

Téměř kilometr dlouhá cyklostrasa vyrostla podél frekventované Chválkovické ulice. Pohodlně a hlavně bezpečně teď nasměruje cyklisty mimo rušnou výpadovku a postará se o výrazné zlepšení dopravní situace v městské části Chválkovice.

Nový úsek cyklostezky začíná u parkoviště při online stezce poblíž pevnůstky v Týnečku a pokračuje ve směru do města, kde zatím končí na křižovatce s Luční ulicí. Část je smíšená o šířce dva a půl metru, další úsek je rozdělený na chodník a cyklopruh, který ještě oddělí pás vysázené zeleně. „Dokončením stavby této cyklostezky jsme uskutečnili vůbec největší investici v oblasti cyklodopravy ve městě pro letošní rok,“ upozornil investiční náměstek primátora Martin Major.

Celková délka dokončené stavby je 913 metrů, část je asfaltová a část dlážděná. „Součástí stavebních prací byly kromě vlastní cyklostezky a chodníku také přeložky sítí, úprava sjezdů k pozemkům a rodinným domům, plochy pro odstavení aut, doplnění veřejného osvětlení i úprava světelné signalizace na křižovatce s ulicí Luční,“ popsal náročnost stavebních prací investiční náměstek Major. Semafory u přechodu jsou teď lépe upraveny pro pohyb cyklistů a pro lepší řízení dopravy je zde i videodetektor pro snímání intenzity dopravy. „Stavbou cyklostezky jsme nyní alespoň částečně ulehčili rušné Chválkovické ulici, která do města přivádí dopravu od Opavy a Šternberka. Snížení dopravní zátěže na výpadovce má sice v budoucnu zajistit výstavba východní tangenty, ale ta začne nejdříve za čtyři roky. Proto jsme usilovali alespoň o částečné zlepšení dopravní situace a bezpečnosti cyklistů, což se teď podařilo naplnit,“ zdůraznil primátor Miroslav Žbánek.

Dokončená investice navíc cyklistům nyní zajistila i doplnění radiální cyklotrasy, která je v místě parkoviště u fortové pevnůstky před Týnečkem navede hned na tři směry. „Jednak přes Černovírský les, kde se napojí na cyklostezku Hvězdná do Šternberka, jednak na cyklostezku do Týnečku a ve třetím směru i na cyklostezku do Samotišek přes Kubatovu ulici, kde už chybí jen zrealizovat přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty přes Chválkovickou ulici,“ objasnil městský cyklokoordinátor Stanislav Losert. Na stavbu budoucího přechodu město nyní zpracovává projektovou dokumentaci a zajišťuje inženýrskou činnost.

Celkové náklady na stavbu cyklotrasy přišly na 12,7 milionu korun. Devadesát procent uznatelných nákladů se ale městu podaří uhradit díky dotaci. „Je z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci ITI, a to ve výši zhruba 10,3 milionu korun. Dotace navíc kryje jak dokončené stavební práce, tak i výsadbu zeleně, která začne v polovině září a bude pokračovat až do listopadu,“ uvedl náměstek primátora Matouš Pelikán.

A protože město nemohlo stavbou zasahovat do státní komunikace ve Chválkovické ulici, je hotová stezka vedena v jejích původních zelených plochách. Lokalita ale kvůli tomu o zeleň rozhodně nepřijde. Ty se objeví jak podél nové cyklostezky, tak i v záhonech dělících stezku na část pro pěší a část pro cyklisty. Podél zástavby se budou vysazovat nižší keře, které respektují výhledové podmínky a jsou nenáročné na údržbu. Záhon mezi chodníkem a cyklostezkou bude osazen travinami, trvalkami a cibulovinami. Celkově se zde objeví téměř jeden a půl tisíce nízkých i pokryvných skalníků a tavolníků a bezmála devět set středně vysokých keřů, konkrétně mochen a dalšího druhu tavolníků. Zahradníci vybrali takové druhy dřevin, které nejsou alergenní a nebudou cyklostezku znečišťovat. Založeny budou i nové trávníky.

Ve svém dalším směru se pak hotová část cyklostrasy odkloní od Chválkovické ulice a povede do centra po městských pozemcích až k Základní škole Gorkého v Pavlovičkách. Její další pokračování je pak plánováno k ulici U Podjezdu, kde bude ovšem třeba nejdříve vyřešit složité majetkoprávní problémy. „Podél ulice Chválkovické totiž už dále není možno z prostorových důvodů ve vedení cyklostezky pokračovat,“ uzavřel cyklokoordinátor Stanislav Losert.

Další články