Úterý 26.9. Andrea
Menu

Poník navštívil v roli terapeuta oddělení dlouhodobě nemocných

Poník navštívil v roli terapeuta oddělení dlouhodobě nemocných
Poník Kulička.

foto: FNOL

12. 01. 2023 - 14:29

Zooterapie využívá pozitivní léčebný vliv zvířat na dlouhodobě nemocné pacienty. Také na Oddělení následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče ve FN Olomouc si lékaři vyzkoušeli užití této stále populárnější terapeutické metody. K pacientovi pozvali na návštěvu samičku poníka jménem Kulička.

Kulička přijela do nemocnice navštívit pacienta Petra, který je velkým fanouškem koní. Chovatelství také studoval a ve stájích trávil veškerý svůj volný čas. Bohužel však přišla chvilka nepozornosti a těžký úraz, kdy na nemocničním lůžku leží už více jak 200 dnů. Po několika měsících v kómatu se jeho stav začal až v průběhu listopadu konečně zlepšovat. Svůj nemalý vliv na tom má také návštěva psů (tzv. canisterapie).

 „Vím, jak Petrovi pomohla canisterapie. Vzhledem k tomu, že miluje koně, mě napadlo zkusit tomhle a zavolat do Dobrovolnického centra, jestli by byla návštěva vůbec možná. A byla. Tak uvidíme, jak se bude Peťův stav po kontaktu s Kuličkou vyvíjet,“ říká staniční sestra Hana Jahodová.

Pacient Petr měl z návštěvy evidentní radost. Poníka provedl po chodbách a nakrmil jablky. Kulička už prostředí olomoucké nemocnice dobře zná. Před nedávnem navštívil jiného pacienta z Onkologické kliniky. Díky iniciativě Dobrovolnického centra FN Olomouc se zde zooterapie praktikují již od roku 2018.

„Speciální terapie nachází svou cílovou skupinu zejména mezi seniory, u lidí s depresí či u mentálně a tělesně postižených. Klient je v přímém kontaktu se zvířecí srstí, klidnou povahou a teplem zvířete, která má pro klienta uklidňující účinky. Zvířata v této terapii napomáhají klientům například s jemnou i hrubou motorikou, stabilizací páteře, rytmizací dýchání nebo v citových a rozumových oblastech,“ říká o metodě odbornice na sociální práci Alexandra Salamonová.

Další články