Zde může být vaše reklama.

Začátek školního roku Prvňáčci dostanou speciální dárky od města

Prvňáčci dostanou speciální dárky od města

foto: Blanka Martinovská

01. 09. 2020 - 06:01

Do lavic v novém školním roce zasedne v Olomouci 1 027 prvňáčků. Po delší odmlce přivítají olomoucké základní školy v úterý 1. září celkem 9 142 žáků. Při nástupu do první třídy se mohou malí Olomoučané těšit i na praktické dárky. Na zahájení školního roku se školy intenzivně připravovaly i v souvislosti s přetrvávajícím výskytem koronaviru.

VÝBAVA DO ŠKOLY? MĚSTO SE PRVŇÁČKŮM POSTARÁ O VÝTVARNÉ POTŘEBY

Na prvňáčky ve třídách čeká balíček s výtvarnými potřebami. Stejně jako loni 1. září dostanou dárek, ve kterém najdou vodové a temperové bary, voskovky, lepidlo, gumu, pastelky a pravítko. „Balíček pak stylově doplňuje blok s logem města a omalovánky s perokresbami olomouckých pamětihodností,“ popsal Karel Konečný, náměstek primátora, který odpovídá za oblast školství. Projekt pastelkovného do škol město už druhý rok připravilo ve spolupráci s chráněnou dílnou. „Spolupráce na této úrovni dává smysl. Jsem rád, že má sociální rozměr. Našim lidem pomáhá a dětem dělá radost,“ zhodnotil spolupráci Richard Šrámek, který činnost z chráněné dílny zajišťuje. Dobrá spolupráce dílny Boženy Gatěkové s městem se kromě toho promítla i při výrobě štítů na ochranu obličeje pro učitele olomouckých škol, kterou chráněná dílna městu taktéž zajistila.

ZDRAVÁ LÁHEV SE OSVĚDČILA, PRVŇÁČCI JI DOSTANOU I LETOS

Kromě balíčku s výtvarnými potřebami dostanou prvňáčci i zdravé láhve s preventivními motivy. Díky projektu Zdravé láhve do škol se děti jednoduchou a zábavnou formou dozví, co dělat v nebezpečné situaci.

Láhev je vyrobena z materiálu speciálně vyvinutého pro lékařské a farmaceutické účely, neobsahuje ftaláty, nepojímá pachy a netvoří se v ní plísně. „Je to dárek, který se bohatě osvědčí. Láhev děti využijí ve škole, při sportu nebo na kole. Kromě toho, že jim pomůže dodržovat pitný režim je praktická. Díky potisku na ní najdou informace o tom, kam volat v případě požáru nebo nehody a jak situaci na tísňovou linku správně oznámit,“ popisuje náměstek primátora Martin Major, který má na starosti oblast bezpečnosti a ochrany obyvatel. Speciální polep obsahuje informace o linkách tísňového volání, které jsou doplněné o poutavé obrázky. Dětem tak pomohou lépe si zapamatovat čísla jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Projekt Zdravé láhve do škol i letos připravil odbor ochrany magistrátu ve spolupráci s profesionálními hasiči. „Zkušenosti a ohlasy z loňského roku jsou perfektní. Jsem rád, že praktickým dárkem můžeme rodičům přispět v přípravách dětí na vstup do školy,“ dodal Martin Major.

VE ŠKOLÁCH SE O PRÁZDNINÁCH PILNĚ PRACOVALO

Během prázdnin se toho ve školách mnoho změnilo. Kromě běžné údržby a oprav probíhají na třech školách, konkrétně na ZŠ Holečkova, ZŠ Nemilany - Slavonín a ZŠ Dvorského velké investiční akce, které jejich areály dočasně proměnily v jedno velké staveniště. „Největší investici za 34 milionů korun děláme v ZŠ Dvorského na Svatém Kopečku, která zcela mění stávající dispozice. Kromě nové tělocvičny přes dvě podlaží bude mít i venkovní učebnu na střeše,“ popsal budoucí prostory investiční náměstek Major. „Méně nákladné je rozšíření kapacity na ZŠ ve Slavoníně za 14.7 milionů. Stavební akce na této škole, která je součástí ZŠ Nemilany, jsou nejnáročnější a tudíž nejdelší,“ doplnil investiční náměstek Martin Major. Organizace nového školního roku si proto vyžádá dojíždění dětí do náhradních prostor bývalé školy na Přichystalově ulici. „Ředitelé a ředitelky měli co dělat, aby všechny větší i menší opravy tříd, sociálních zařízení a technického zázemí, a také malování tříd a údržbu školních zahrad a sportovišť během dvou měsíců vůbec stihli a neváhají tomu věnovat i dobu své dovolené,“ popsal náměstek pro školství Konečný.

V příštím roce chce město soustředit největší investice do energetických opatření, konkrétně v mateřských školách Husitská a Dělnická. Celkové investice na obě školky mají činit kolem 69 milionů korun, z nichž 23,6 milionu by měly pokrýt dotace. „Plánujeme využít i energeticko-ekologického potenciálu velkých plochých střech na základních školách. Jako první se hodláme zaměřit na ZŠ Demlova, kde má střecha rozlohu šest tisíc metrů čtverečních. Tady řešíme instalaci extenzivní zelené střechy. Kromě toho jednáme o instalaci fotovoltaických panelů na školách,“ oznámil plány primátor Žbánek.

BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY

Stále větší pozornost věnuje město i bezpečnosti žáků. „Na úrovni Útvaru hlavního architekta vznikl projekt s názvem Bezpečná cesta do školy. Zapojili jsme do něj žáky, kteří prostřednictvím map sami označovali a identifikovali místa, kde se v dopravním provozu necítí dobře,“ objasnil smysl projektu primátor Mirek Žbánek. Celkem se do projektu zapojilo 1600 žáků. „Získali jsme celkem 240 podnětů k řešení. Na základě nich stanovíme priority, podle kterých budeme postupně problémy řešit a odstraňovat,“ doplnil primátor. Projekt hodlá město pravidelně co dva roky opakovat, získat tím zpětnou vazbu a zjistit, jak se vyvíjí dopravní návyky dětí.

Pro bezpečnou cestu do školy se mohou žáci letos navíc nově vybavit odznakem s piktogramem varujícím před vstupem na silnici se sluchátky na uších. „Do škol jsme jich před zahájením školního roku distribuovali na 9 tisíc. Budeme rádi, když hlavně teenageři vezmou za své a budou díky nim pamatovat na správné přecházení,“ uvedl náměstek pro dopravu Martin Major. Na řádné chování v dopravním provozu a hlavně přecházení přes zebru se v letošním roce zaměřil i speciální kurz dopravního Centra Semafor, který byl určen pedagogům olomouckých škol.

OPATŘENÍ KVŮLI KORONAVIRU

Na zahájení školního roku se školy intenzivně připravovaly i v souvislosti s přetrvávajícím výskytem koronaviru. „Všechny povinnosti i doporučení obsahuje manuál ministerstva školství. Dotýká se jak samotné organizace výuky, fungování družin nebo vydávání stravy, tak i soutěží a pobytů mimo školy,“ vysvětlila vedoucí odboru školství magistrátu Hana Fantová. V posledním týdnu srpna město školám rozvezlo už v celkově čtvrté vlně zásobování další ochranné prostředky a dezinfekci. „Abychom jim pomohli naplnit požadavky kladené na provozy škol., rozvezli jsme do škol od začátku pandemie 25 tisíc respirátorů, 49 tisíc roušek, 300 párů rukavic, 1 tisíc ochranných štítů a téměř 4 tisíce litrů dezinfekce,“ vyjmenoval náměstek pro školství Karel Konečný.

Nový školní rok začne 1. září v celkem 25 základních a 49 mateřských školách, které město zřizuje.

Další články