Neděle 12.7. Bořek
Menu

Vstup na vlastní riziko Radnice: Stav chodníku na Masarykově je jen dočasný!

Radnice: Stav chodníku na Masarykově je jen dočasný!

23. 05. 2019 - 17:41

Stav chodníku na mostě v Masarykově ulici řešil primátor Olomouce Mirek Žbánek s generálním ředitelem státního podniku Povodí Moravy Václavem Gargulákem. Na radnici se v posledních dnech obrátilo několik občanů s požadavkem na řešení stavu této komunikace. Z jednání vyplynulo, že změna povrchu chodníku je jen dočasná a je vynucena technologickými potřebami při přípravě dalších stavebních prací v rámci protipovodňových opatření. Po provedení potřebného průzkumu se na most vrátí klasický dlážděný chodník.

Komunikace na mostě v Masarykově ulici je součástí několika chodníků v okolí stavby, jejichž nápravu po zhotoviteli magistrát požadoval. Dlažba zde byla poškozena jak vlivem stavby samotné, tak i vlivem počasí během zimních měsíců. Zhotovitel ovšem na část chodníku, která je na mostě, nevrátil dlažbu, ale zpevněnou asfaltovou drť. „Nahrazení povrchů zpevněného za nezpevněný je jedním z mnoha kroků průzkumných prací pro zjištění skutečného průběhu inženýrských sítí v římse mostu,“ vysvětlil za zhotovitele stavbyvedoucí Jakub Vlk. Stavebníci totiž musí zjistit reálný průběh vedení inženýrských sítí, protože původní stavebně technická dokumentace mostu z doby jeho výstavby je neúplná a nepřesná. Se stejným problémem se ostatně stavba potýkala už při demolici mostu v Komenského ulici a tehdy to při demolici vyvolalo nemalé komplikace. V předpolí mostu bude nyní z ohledu na bezpečnost chodců dočasně osazeno dopravní značení – Vstup na vlastní nebezpečí – Přejděte na protější chodník.

„Stav chodníku je z našeho pohledu samozřejmě neuspokojivý, byť chápeme technologickou nutnost, která zhotovitele k tomuto kroku vede. S vedením státního podniku Povodí Moravy jsme se proto na dnešním jednání dohodli, že ihned po skončení průzkumu inženýrských sítí se na chodník na mostě vrátí standardní dlažba, která zde zůstane až do zahájení demolice mostu,“ uvedl primátor Mirek Žbánek.

0 komentářů

Další články