Zde může být vaše reklama.

Stavba pavilonu Hemato-onkologické kliniky finišuje!

Stavba  pavilonu Hemato-onkologické kliniky finišuje!

foto: FNOL

30. 05. 2020 - 09:00

Ke zdárnému konci míří stavba zbrusu nového ambulantního pavilonu Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Ten vyrůstá v jižní části nemocničního areálu v sousedství Dětské kliniky. S výstavbou se zde začalo vloni v březnu a hotovo bude již v červnu tohoto roku, zhruba o měsíc dříve oproti původním plánům. Po nezbytném dovybavení budovy potřebnou technikou a materiálem a osídlení personálem začne ambulantní pavilon olomoucké hemato-onkologie sloužit pacientům letos na podzim.

Součástí nového pavilonu za 160 milionů korun (z toho cca 63 milionů pochází z dotačních titulů) bude devět vyšetřoven, pět odběrových míst, výkonová místnost, dva denní stacionáře pro podání léčby a transfuzních přípravků a moderně řešené čekárny s dostatečnou kapacitou a odpovídajícím sociálním zázemím.

„Objekt sestává z pěti nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Nosnou konstrukci tvoří kombinace železobetonových monolitických sloupů a stěn, která je podepřena soustavou vrtaných železobetonových pilot. Stropní desky jsou provedeny z předpjatých dutinových panelů, které jsou uloženy do ocelových spřažených nosníků. Výplně otvorů jsou zhotoveny z hliníkových profilů s izolačními trojskly a stíněny exteriérovými žaluziemi. Vnější plášť je zateplen systémem z minerální izolace. Plochá střecha plní retenční funkci,“ popisuje vedoucí Odboru investic Fakultní nemocnice Olomouc František Valíček.

Podle Jiřího Sovy ze zhotovitelské firmy OHL ŽS, a. s. je stavba nyní ve finální fázi před dokončením. „Probíhají provozní zkoušky, terénní úpravy, instalace informačního systému. Dále bude probíhat zaškolení uživatelů, personálu a předání stavby objednateli,“ říká Jiří Sova.

Na moderně vybavené prostory plně odpovídající standardům 21. století už se těší zaměstnanci i pacienti Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc. „Opakovaně jsme se s vrchní sestrou a primářem kliniky účastnili kontrolních dnů na stavbě ambulance a jsme nadšeni, jak celý objekt včetně interiérů působí velmi pozitivně. Aktuálně máme před očima přímé srovnání současných prostor ambulance a těch, do kterých se budeme nově stěhovat. A opravdu se nebojím říci, že to jsou dva úplně jiné světy a za mne posun do úplně nové dimenze ambulantní péče. Doufám, že to bude pro pacienty i zdravotníky silný impulz, že nový ambulantní pavilon projeví ‚léčivou sílu‘ moderní, promyšlené a funkčně vlídné architektury,“ konstatuje přednosta kliniky Tomáš Papajík.

Před jeho týmem nyní stojí výzva v podobě dovybavení nového pavilonu zdravotnickou technikou, mobiliářem čekáren a vyšetřoven a informační grafikou.

„A navíc máme v úmyslu interiér dotvořit uměleckými díly v rámci nadačního projektu ‚Umění léčby, léčba uměním‘. To by mohlo umocnit vyznění celého prostoru a pomoci snížit či překlenout stres, který řada pacientů v době léčby prožívá. Věřím, že pokud všechno půjde tak jako doposud, pacienti a zdravotníci se mohou těšit na unikátní objekt, kde bude realizována vysoce specializovaná ambulantní péče v podmínkách odpovídajících nárokům současné rychle se rozvíjející personifikované medicíny. Jsem přesvědčen, že pro olomouckou hematologii a hemato-onkologii bude otevření pavilonu představovat zásadní mezník jejího dalšího rozvoje,“ dodává profesor Papajík.

 

Další články