Zde může být vaše reklama.

Stavba tramvajové trati pokračuje: Co se letos bude dít?

Stavba tramvajové trati pokračuje: Co se letos bude dít?

foto: Olomouc.eu

12. 01. 2022 - 05:42

Letos v říjnu by se po nově vznikající tramvajové trati mohli projet první cestující. Zbývá ale stále dost práce. Musí se dodělat zastávky, koleje, chodníky i další práce.

Z plánů je jasné, že řidiče až do května čeká náročné období. Do té doby bude uzavřená křižovatka Zikovy a Schweitzerovy ulice. Během tohoto období bude na křižovatce u Billy a také v celé Zikově ulici vystavěna nova tramvajová trať. 

V červnu přijdou v Zikově ulici na řadu chodníky, silnice i samotná trať u křižovatky s Rooseveltovou ulicí.

Od července do října budou stavaři pracovat na dokončení výstavby tramvajové trati, včetně nové zastávky Rožňavská. 

Jakmile se úsek dokončí, dojde k propojení úseků postavených loni i letos. A trať bude moct být uvedená do provozu.

„Směřujeme veškeré úsilí k dokončení v říjnu, tedy dle termínu ve smlouvě,“ potvrzuje David Filák, stavbyvedoucí za společnost OHLA ŽS. Harmonogram na svém webu zveřejnilo město.

IV. etapa / leden - květen 2022

  • úplná uzavírka křižovatky ulic Schweitzerova/Zikova/Jeremiášova
  • vybudování tram. trati přes křižovatku do ul. Zikovy, chodníků, nového povrchu komunikace a SSZ
  • objízdné trasy uzavřené křižovatky vyznačeny
  • příjezd k prodejně Billa z ulice Velkomoravská, Schweitzerova, V křovinách, Janského do Jeremiášovy
  • vybudování tramvajové trati včetně zastávky Zikova, chodníků a komunikací v úseku ulice Zikova (od křižovatky s ulicí Rooseveltova - po vjezd prodejny Albert)
  • práce budou probíhat ve stávající uzávěře
  • dopravní obslužnost ulice Werichova - dle stávající situace

V. etapa / duben - červen 2022

  • vybudování tramvajové trati, chodníků a komunikací v úseku ulice Zikova před prodejnou Albert po ulici Werichova
  • vjezd do ulice Werichova výhradně po souběžné komunikaci Zikova z ulice Trnkova (Rooseveltova)

Harmonogram na finální období od července do října bude ještě upřesněn.

Další články