Dnes:1°C

Zítra:1°C

Neděle 28.11. René
Menu

Trafiku i stánek s jídlem na olomoucké tržnici nahradí lavičky

Trafiku i stánek s jídlem na olomoucké tržnici nahradí lavičky

foto: Lukáš Blokša

26. 05. 2021 - 06:15

Ještě před pár lety se v trafice na tržnici, naproti polikliniky, daly koupit noviny. Už několik let pak ve vedlejším stánku funguje rychlé občerstvení. A i s tím už brzy bude konec. Prostor čeká proměna. Na místě bude více laviček i zeleně. Stánky, označené za zastaralé, půjdou pryč.

Koncepcí celého prostoru v lokalitě městské památkové rezervace se v minulosti zabýval jak Útvar hlavního architekta, tak Komise městské části Olomouc-střed i Rada města Olomouce.

„Ve svém koncepčním posouzení navrhl Útvar hlavního architekta prostor upravit tak, aby odpovídal významu hlavní městské třídy lemující historické jádro. Stánky umístěné v ploše zeleně na území městské památkové rezervace ve svém stanovisku označil jako zastaralé a nesplňující současné nároky na městský mobiliář. Umístění a velikost stánků podle Útvaru hlavního architekta zcela znehodnocuje souvislou plochu zeleně a uliční prostor. Umístění stánků v sousedství zastávky MHD s integrovaným stánkem je navíc v rozporu s Regulačním plánem městské památkové rezervace. Z tohoto důvodu doporučil jejich odstranění bez náhrad,“ okomentovala dění kolem stánků mluvčí radnice Radka Štědrá.

Stánky a řešením celého prostoru se v září 2020 zabývala také Komise městské části Olomouc-střed, která se shodla na tom, že stánky mají být odstraněné, vzhledem k jejich špatnému stavu. A zároveň se má upravit jejich okolí, které je nevzhledné a špinavé.

„Na základě výše uvedených stanovisek Rada města v prosinci loňského roku schválila výpovědi nájmů částí pozemku parcely číslo 125/2 ostatní plocha v katastrálním území Olomouc-město dle smlouvy o nájmu uzavřené s předchozím vlastníkem stánku, společností TABÁK PROFIT, s. r. o. a dle nájemní smlouvy uzavřené s panem Alekberem Iljasovem,“ doplnila Štědrá.

Oba nájemci podali žádost o opětovné posouzení podaných výpovědí. Celou situací se tak letos v dubnu znovu zabývala Rada města Olomouce, která rozhodla o platnosti svého rozhodnutí z prosince 2020.

„Prostor by se tedy měl podle návrhu Útvaru hlavního architekta upravit tak, aby funkčně a vzhledově odpovídal významu jednoho z hlavních bulvárů města,“ dodala Štědrá.

Na místě by se tak mělo objevit více laviček a jako vhodná se jeví také možnost doplnit okolní zeleň. Vzrostlých stromů v okolí by se úpravy dotknout neměly.

Další články