Zde může být vaše reklama.

ZRUŠENÍ TRATI UŽ NEHROZÍ? Tramvaje do Pavloviček mají šanci: zpráva doporučuje modernizaci

Tramvaje do Pavloviček mají šanci: zpráva doporučuje modernizaci

foto: Google Maps

08. 02. 2024 - 14:27

Co čeká tramvajovou trať v Hodolanech? Radní města Olomouce v úterý diskutovali o tramvajové trati, která je dnes na hranici provozovatelnosti. Podkladem byla odborná zpráva o stavu trati a variantách její budoucnosti. Příslušné odbory magistrátu i Dopravní podnik města Olomouce doporučují její celkovou modernizaci.

Prvním krokem ke zlepšení technického stavu pouliční dráhy má být studie modernizace včetně nezbytných dalších zásahů, které vyvolá. Například stavební úpravy nástupních ostrůvků.

„Musíme si ujasnit, kam a kdy se chceme posunout,“ apeloval na vytvoření studie primátor Miroslav Žbánek. Připomněl, že samotná komunikace patří státu, nikoliv městu, stejně jako most přes řeku Bystřici, a že proto tedy bude nutné jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic.

Ve hře je několik variant – celková modernizace hodolanské trati za použití dotace z Operačního programu Doprava, nebo jen oprava tramvajového svršku, případně pouze lokální opravy nebo úplné uzavření trati. Dopravní podnik preferuje modernizaci s opravou tramvajového svršku i spodku a novými zastávkami.

„Zástupci odboru investic i odboru dotačních projektů s návrhem dopravního podniku rovněž souhlasí,“ doplnila náměstkyně primátora Miroslava Ferancová, která má v kompetenci odbor dopravy.

Příprava bude podle primátora Žbánka složitá, protože se jedná o důležitou dopravní tepnu, jejíž uzavření zkomplikuje provoz. „Přitom nemůžeme čekat na dobu, než vznikne souběžná rychlostní tangenta na Šternberk, ale životnost trati je zároveň odhadnuta jen na pět let,“ řekl primátor. Dopravní podnik proto musí počítat i s variantou, že by tramvaj při rekonstrukci měla konečnou u autobusového nádraží.

Trať vede ulicemi Hodolanská, Divišova, Pavlovická, U Podjezdu a Edisonova. Částka za modernizaci by mohla podle odhadů činit 274 milionů korun, ale více než tři čtvrtiny nákladů by pokryla evropská dotace. V případě opravy svršku, který by technickou situaci vyřešil jen v horizontu let, by město muselo vynaložit 194 milionů zcela ze svého rozpočtu. Aby se město mohlo o dotaci ucházet, musí modernizaci projekčně připravit a provést do konce roku 2028. Nebo riskovat odsunutí do doby, až budou známé dotační podmínky z nového programového období fondů Evropské unie po roce 2027.

Další články