Zde může být vaše reklama.

LOV EXOTICKÉHO BĚŽCE U Chomoutova si užíval svobodu velký pták nandu pampový

U Chomoutova si užíval svobodu velký pták nandu pampový

foto: Zoo Olomouc

02. 06. 2023 - 19:26

Po několika dnech či spíše týdnech na svobodě byl ve čtvrtek večer úspěšně odchycen nandu pampový. Tento běžec se po dobu několika týdnů pohyboval v městské části Olomouc-Chomoutov. Jeho výskyt zaznamenali občané a v poslední době ho monitorovali pracovníci olomouckého studia České televize. To usnadnilo i následné kroky.

Vzhledem k tomu, že se nad jeho dalším osudem vznášel otazník, nabídla Zoologická zahrada Olomouc pomoc s jeho odchytem. Zvířete se však Zoo Olomouc ujmout nemohla. Na základě pomoci médií kontaktoval zoologickou zahradu soukromý chovatel, který nabídl svou pomoc, aby zvíře nemuselo být utraceno.

„Celou akci jsme pojali jako nácvik odchytu zvířat, který jsme úspěšně zvládli. Rád bych vyzdvihl a tímto pochválil své zaměstnance. Jedná se o profesionální a zkušený tým, který vyhodnotil situaci na místě a počínal si tak, že jsem na ně skutečně hrdý. Zásahu jsem se účastnil, netrval déle než hodinu,“ dodal ředitel Zoo Olomouc Radomír Habáň.

Zastřelit ho nechtěli

„Utratit takovéto zvíře je až tím posledním řešením. Proto jsem si přál, abychom využili veškeré dostupné možnosti, které by mohly vést k jeho záchraně. I coby myslivec jsem vydal příkaz „nestřílet“ a jsem rád, že ze spolupráce Odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce a zoologické zahrady vzešel tento příběh se šťastným koncem,“ konstatoval primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

Na rozhodování, co bude s tímto obrovským nelétavým ptákem, se výrazně podílel vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka. „Byly možné dvě varianty. Odchyt, kdy jsem trval na tom, aby jej prováděli specialisté z naší zoo, ale jen v případě, že bude možné nandu předat zájemci. A když se odchyt nepodaří, přistoupíme k odstřelu v souladu s právní úpravou v oblasti myslivosti, protože střet s tímto zvířetem, jeho pohyb v městské části nebo dopravní nehoda znamená velký problém. Díky profesionální práci kolegů z naší zoo má nandu nový domov a při odchytu neutrpěl žádnou újmu. Apeluji na chovatele, aby zvířata řádně registrovali a jejich výběhy zabezpečili,“ uvedl Petr Loyka.

Majitel zůstal v utajení

Možnou příčinou, proč se původní majitel prozatím ke zvířeti nepřihlásil, může být skutečnost, že nemá zvíře, potažmo své hospodářství evidované, čímž se dopouští porušení plemenářského zákona. Registrace spadá do kompetence Českomoravské společnosti chovatelů, dozorčími orgány jsou poté Česká plemenářská inspekce a Krajská veterinární správa.

Za neevidování hospodářství či zvířete, tím pádem za porušení výše zmíněného zákona, hrozí sankce. U fyzických i právnických osob se pohybují až do 1 milionu korun.

Další články