Zde může být vaše reklama.

Územní plán města Olomouce je nečitelný. Schválně?

Územní plán města Olomouce je nečitelný. Schválně?

15. 10. 2014 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Po mnoha letech a za stěží uvěřitelných 12 milionů korun si město Olomouc pořídilo nový územní plán. Některé podnikatele zvedl ze židle. Jak se zastupitelstvo města vypořádalo s § 56 stavebního zákona (Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu) a jaká může být výsledná kvalita územního plánu šest let po analýze (průzkumech a rozborech) řešeného území sídla, ponechejme pro tuto chvíli stranou.

Novodobou podobu města formovaly výrazné osobnosti, kterým moudří otcové města svěřili zpracování územních plánů Carl Illichmanna (1885), vídeňský urbanista Camillo Sitte (1895), ve 20. století pak pražský architekt Ladislav Skřivánek, olomoucký urbanista Zdeněk Strnad, ostravský urbanista a syn slavného režiséra Bořivoje Zemana Karel, olomoucká urbanistka Šárka Moráňová a nyní arch. kancelář Knesl&Kynčl. A právě územní plán architekta Kynčla by měl od 1.10.2014 vstoupit v platnost.

 

Aktualizace je třeba už teď. Proč?

Zároveň, jak uvedlo hned několik médií už během minulého týdne, tento zásadní koncepční dokument města, jehož cena se vyšplhala na 12 milionů korun, je třeba aktualizovat. Nikoliv, jak říká § 55 stavebního zákona, po 4 letech od vydání územního plánu na základě zprávy o jeho uplatňování, ale ihned a okamžitě (?!).„Vzpomínám si, jak pan primátor Novotný před nějakými 8 lety prohlašoval, že je neudržitelné, aby se město zabývalo nekončícími změnami tehdy platného územního plánu z r. 1998. Že to stojí práci, peníze, vnáší to nestabilitu a nejistotu – pro občany i podnikatele. A že je tedy nutné pořídit územní plán nový - nepřeurčený, flexibilní, který bude dlouhodobě garantovat klíčové koncepční principy života města (urbanistické, infrastrukturní, krajinotvorné a sociální), ale zároveň nebude brzdit nové, v době zpracování ještě netušené, i když pozitivní aktivity… Krásná proklamace. Budu s netrpělivostí očekávat, jestli zastupitelstvo myslí vážně, že rozhodne o provedení změny ještě novotou vonícího územního plánu. Neumím si moc představit, jak by to dokázalo občanům ve výše uvedených souvislostech vysvětlit,” říká jeden z olomouckých architektů, který si přeje zůstat v anonymitě, ale jeho jméno je redakci známo.

 

Hledej jehlu v kupce sena

Kdo jste se zkusili seznámit se závěrečnou podobou nového územního plánu Knesl&Kynčl, kdo jste do něj nahlédli alespoň na webových stránkách města, zjistili jste zřejmě totéž, co redakce Olomouckého Večerníku. Technika, která hravě zvládá 3D animace, na otevření hlavního výkresu 1:10 000 bohužel nestačila. Málokomu se přitom bude chtít stáhnout si všechny výkresy a pak těkat mezi prostorem zájmu, legendou v nejzazším rohu a překladatelským slovníkem nesrozumitelných kódů v textových zprávách. Jen textová část územního plánu totiž sestává z:

- 153 stran Výroku

- 77 stran příloh Výroku

- 618 stran Odůvodnění

- a 682 stran příloh Odůvodnění, přičemž ve všech textových zprávách chybí uvedení čísel stránek u jednotlivých položek obsahu. Vyhledat za těchto okolností pasáže, které vás zajímají, znamená nekonečné rolování šestisetstránkovým dokumentem bez možnosti zadat číslo stránky a být okamžitě tam, kde být chcete. Označení D 283 nebo E 29 je k ničemu. A příloha „Odůvodnění“, čítající 682 stran nemá pro jistou na začátku ani obsah, takže vyhledání čehokoliv se rovná hledání jehly v kupce sena.

 

Namítali jste během tvorby? Hledejte dál

Rozhodli jsme se proto podívat se, nakolik se Knesl&Kynčl s pořizovatelem vypořádali s redakci známými uplatněnými připomínkami. Bohužel i toto hledání bylo marné. Svoji námitku (a způsob rozhodnutí o ní), či připomínku (a způsob jejího vypořádání) totiž nemáte šanci v příloze „Odůvodnění“ najít. Není tam totiž uvedeno, co by mělo logiku – tedy : „námitka (připomínka) Josefa Nováka k tomu a tomu, byla akceptována, nebo akceptována nebyla, protože…“. Vaše námitka či připomínka je uvedena takto : 2298a. fyzická osoba Uplatňuje námitku k… Námitce se nevyhovuje.„Ale já opravdu nevím, jestli jsem fyzická osoba číslo 2298a., nebo třeba 1319b. Myslím, že při uplatnění připomínek a námitek nám měl magistrát, anebo pan architekt Kynčl osobně vytetovat identifikační číslo na předloktí. A dnes by bylo jasno,” říká jeden z autorů námitek, jichž se sešlo okolo tří tisíc.

-vb-

 

Architekt se zlobí: Takhle postupuje město?

Komentář odborníka, který je z Územního plánu nešťastný

Že se arogance a přehlíživost zpracovatele promítne do podoby nového územního plánu, samozřejmě hrozilo. Ale že město bez reptání převezme elaborát, který se doslova vysmívá občanům, pro které ho pořizuje, je námět k zamyšlení. Je to projev cynismu, neznalosti elementárních principů demokracie, arogantní výsměch všem občanům a právnickým osobám, kteří skočili městu na proklamaci, že skutečně stojí o zapojení široké veřejnosti do pořízení a projednání územního plánu, že jim bude naslouchat a jejich názor vážit… Hotový územní plán hovoří o něčem jiném: město nechalo blbečky občany vykecat, „demokratickému“ zapojení veřejnosti do pořizování a projednání nového územního plánu učiněno zadost. Obávám se, že jsem byl jediný, kdo se pokusil alespoň povrchně do územního plánu (zatím pouze do jeho formální části) nahlédnout. Trochu bych očekával, že to udělá alespoň některý ze 45 zastupitelů, kteří o vydání územního plánu před pár dny hlasovali. Protože zvednout ruku pro podobný paskvil by mohl jen hlupák. Zůstává naděje, že to vědí. A že k vydání územního plánu takové kvality, srozumitelnosti, uživatelské vlídnosti, úcty k lidem, kteří se zapojili do jeho projednání je vedly nějaké vyšší důvody, které nám nezasvěceným nejsou zřejmé…Co ale dál, to skutečně nevím. Hlavnímu architektu města, o kterém rada státnicky moudře rozhodla (po 4 letech vládnutí a po pořízení územního plánu pod vedením dopravního inženýra s kurzem územního plánování Ing. Radka Dosoudila), doopravdy není co závidět…

(redakčně kráceno)

Další články