Dnes:6°C

Zítra:9°C

Pátek 16.4. Irena
Menu

Vandalové poničili Neředínský les

Vandalové poničili Neředínský les

foto: Olomouc.eu

01. 04. 2021 - 20:27

Pracovníci městské společnosti Lesy města Olomouce narazili v neředínském lese na nepovolené úpravy terénu a kácení stromů. Do úprav se pustili vandalové, kteří si vytvořili trasy pro jízdu na kolech s překážkami a skoky. Došlo také k poškození lesního porostu.

„V lese někdo kácel dřeviny, aby zde mohl postavit překážky a skoky,“ říká ředitel Lesů města Olomouce David Janásek.

Podle Janáska ohrožuje postup vandalů ostatní návštěvníky lesa,  zároveň podle něj ve Slavoníně stojí kvalitní moderní Bikepark, který je zdarma.

„Terénní úpravy narušují lokalitu i z pohledu ochrany a tvorby životního prostředí ve městě a ochrany přírody,“ uvedl v tiskové zprávě Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu.

„Společnost Lesy města Olomouce bude při řešení této situace postupovat tak, aby vzniklý stav napravila a Neředínský les vrátila do původního stavu,“ komentoval situaci primátor města Miroslav Žbánek.

Jaké zákony vandalové porušili?

Lesy města Olomouce mají za úkol zajistit, aby v lese nedocházelo k jeho poškozování. Zároveň musí být zajištěné funkce lesa.

Nikdo nesmí bez povolení užít lesní pozemky k jiným účelům (§11 zákona 289/1995 Sb., o lesích). Dále je z pohledu zákona o lesích návštěvník povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců (§19). Na základě § 20 zákona o lesích je mimo jiné zakázáno provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty, jakož i těžit stromy a keře nebo je poškozovat.

Zakázano je jezdit na kole, ale i koni a například lyžích a saních mimo lesní cesty a vyznačené trasy. V lese se nesmí ani kouřit, rozdělávat a udržovat otevřené ohně a tábořit mimo místa k tomu určená a vyhrazená.

Další články