Zde může být vaše reklama.

Martin Svoboda Zdravotníci jedou už 4. měsíc v extrému, říká ředitel nemocnice

Zdravotníci jedou už 4. měsíc v extrému, říká ředitel nemocnice
Koláž Kláštěrního Hradiska a ředitele Vojenské nemocnice Ololomouc Martina Dostála.

foto: Lukáš Blokša

21. 01. 2021 - 12:26

Vojenská nemocnice Olomouc je jedním ze zdravotnických zařízení v Olomouckém kraji, které od 31. prosince loňského roku zajišťuje očkování vakcínou proti koronaviru. Podle ředitele nemocnice Martina Svobody se zároveň jedná o distribuční místo, které zajišťuje jak očkovací prostor přímo v nemocnici, tak mobilní tým, který vyráží do domovů se sociálními službami. Vojenská nemocnice v systému zdravotnických kapacit představuje zhruba 4 promile, podíl na národním očkování je v současné chvíli podle Svobody trojnásobný.

Vojenská nemocnice Olomouc je jednou z těch, které jsou do dění kolem koronaviru zapojené už od jara loňského roku. Část z něj bylo před budovou zřízené mobilní odběrové stanoviště, zároveň se v prostorách Kláštěrního Hradiska nachází několik covidových oddělení.

"V současné době máme 3 standardní covidová oddělení s celkovou kapacitou 42 lůžek s kyslíkem, nouzově lze přidat ještě další 1-2 lůžka.  Obsazenost k dnešnímu dni je 23. Zátěž kulminovala minulý čtvrtek, kdy kapacita byla zcela zaplněna. Dále máme covidové ARO s kapacitou 5 lůžek, obsazena jsou dnes 4 lůžka," prozradil Večerníku ředitel nemocnice Martin Svoboda.

Zároveň pro Hanácký Večerník uvedl, že nemocnice počítá s delší zátěží tohoto oddělení, protože hospitalizace v něj je oproti standardu zhruba dva až třikrát delší. Že by však byli pacienti ochuzeni na péči, odmítá.

"Díky spolupráci na úrovni všech nemocnic se v Olomouckém kraji nikdy nestalo, že by pacient nedostal potřebnou péči, platí to i pro naši nemocnici. Nasazení zdravotníků je již čtvrtý měsíc extrémní, jejich vynikající úroveň dovedností a flexibilita spolu s mimořádnou obětavostí jsou zárukou, že se pacientům dostane vždy potřebné péče," řekl Večerníku Svoboda.

Podíl nemocnice na očkování je trojnásobný oproti postavení v rámci zdravotnické kapacity v republice

Očkování ve vojenské nemocnici probíhá od 31. 12. 2020. Nemocnice podle Svobody postupuje podle platné Strategie očkování dle pokynů Krajského koordinátora očkování. Spolu s Fakultní nemocnicí Olomouc je Vojenská nemocnie v Olomouci také jedním z distribučních míst.

"Jako distribuční místo máme povinnost zřídit stacionární očkovací místo a očkovací mobilní tým pro potřeby domovů sociálních služeb. K dnešnímu dni jsme naočkovali zhruba 2 000 občanů. Centrální registrační systém vykazoval asi očekávatelné úvodní potíže, nicméně nejsou zásadní. Denní kapacita podaných dávek je nyní u nás nejméně 160 za den, jsme schopni ji zdvojnásobit, což by bylo žádoucí z důvodu zachování tempa nově naočkovaných osob  při souběhu podávání 1. a 2. dávky, toto však bude záviset na množství dodaných vakcín," řekl ředitel Vojenské nemocnice Olomouc Martin Svoboda.

Závoz vakcín podle něj probíhá zatím dle plánu.

"Souběh 1. a 2. dávky by samozřejmě vyžadoval i dvojnásobek objemu dávek. Naše nemocnice zaujímá asi 4 promile národních zdravotnických kapacit, ale její podíl na národním očkování nyní činí 1,43 %, tedy asi 3,5 krát více, než odpovídá její velikosti," uzavřel v reakci na dotazy Večerníku Dostál.

Další články