Zde může být vaše reklama.

VĚDA PRO HANDICAPOVANÉ Pevnost poznání nabízí nově programy i pro děti s postiženími

Pevnost poznání nabízí nově programy i pro děti s postiženími

foto: Pevnost poznání

17. 02. 2024 - 13:36

Pevnost poznání, interaktivní muzeum vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, se nově otevírá školákům se zdravotním postižením. V nabídce pro mateřské, základní i střední školy nabízí vzdělávací programy z oblasti matematiky, biologie, fyziky a geografie, které lektoři science centra přizpůsobili dětem s nejrůznějším druhem handicapu.

Tým centra popularizace upravil stávající oblíbené programy tak, aby je mohly navštěvovat také třídní skupiny žáků se zrakovým, sluchovým, mentálním nebo kombinovaným postižením. Děti si například vyzkouší naprogramovat roboty, poznají zblízka horniny a sopky, objeví svět netopýrů nebo se formou hry seznámí s geometrií.

Novinku již měli možnost pilotně vyzkoušet žáci ze základní školy pro sluchově postižené. „Navštívila nás třída dětí s kombinovaným postižením. Jedná se o poměrně specifickou a náročnou skupinu, protože každé dítě má své velmi individuální potřeby. Vše dobře dopadlo a paní učitelka byla velmi vděčná za další možnost oživit výuku mimo budovu školy,“ říká lektorka Klára Stixová, která má tyto výukové programy v pevnosti na starost.

Jiná skupina žáků programovala robota. „Během programu jsme využívali prvky totální komunikace, při které s lektory spolupracovala učitelka a žákům vše překládala do znakového jazyka. V programu jsme museli udělat určité změny, například jsme mluvili v jednodušších větách, nebo jsme slovní povel doplnili obrázkem. Na dětech šlo vidět nadšení z nového prostředí a možností vyzkoušet si práci s něčím, co ve škole nemají,“ doplnila lektorka Anna Krčmářová.

V Pevnosti poznání je většina lektorů z řad studentů Univerzity Palackého, často se jedná o studenty z pedagogické fakulty. Ti mohou v science centru nabrat zkušenosti a dostanou se do přímého kontaktu se žáky s nejrůznějšími postiženími. „Věřím, že programy jsou obohacením nejen pro děti, ale i pro naše lektory. Během hodin s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami získají cenné zkušenosti, které mohou uplatnit při svých pedagogických praxích, popřípadě v budoucím povolání,“ uzavřela Klára Stixová.

 

Další články