Středa 1.2. Hynek
Menu

Pokud se nenajde shoda v rámci EU, stát musí s cenami energií pomoci okamžitě!

Pokud se nenajde shoda v rámci EU, stát musí s cenami energií pomoci okamžitě!

foto: Lukáš Navara

02. 09. 2022 - 11:15

Trh s energiemi nefunguje, občané i firmy potřebuji okamžitou pomoc. Konec diskusí, je čas konat.   

Za více jak 40 let jsem odoperoval na 15 000 pacientů, sloužil jsem 30 let jako lékař horské služby. Vím, co to znamená mít odvahu, rychle se rozhodnout a spolupracovat. Toto mi v současnosti, kdy se potýkáme s několikanásobným zdražením elektrické energie a plynu, dvoucifernou inflací, která žene vzhůru ceny téměř všeho, chybí.

Na některé nízkopříjmové domácnosti a ohrožené skupiny obyvatel, jako jsou například samoživitelky nebo starobní důchodci, už dopadají nebývale vysoké a trhu často odporující ceny. Avizované, a mnohde již rozesílané, navýšené zálohy distributorů elektřiny a plynu nevěstí nic dobého pro všechny. Velkým problémem jsou také doposud nenasmlouvané dodávky energií pro veřejného dopravce ČD, ale především pro nemocnice nebo školská zařízení.

Nejsme v tom v rámci zemí EU sami, nicméně je zjevné, že mnoho z nich již nespoléhá pouze na celoevropské řešení krize. Přijímají vlastní opatření ve snaze zabránit dopadům na své obyvatele, a především na své hospodářství. Asi nejhorším výsledkem současné krize na trhu s energiemi by byl totiž faktický rozvrat průmyslu a podnikání, potažmo společnosti.

Tento scénář odmítám, a proto nabádám současnou politickou reprezentaci: zanechte sporů, politikaření, nekonečných úvah a planých diskusí. Prosím, jednejte, a to i za cenu zadlužení státu, zdanění energetických firem, bank či rafinérií, snižte DPH. Věřím, že jako země máme sílu na to, abychom se důsledky těchto rozhodnutí v budoucnu vypořádali.

Jako chirurg vím, že při záchraně pacienta je třeba jednat především rychle a bez zbytečného váhání. Přešlapování není na místě. Bezbolestné řešení neexistuje. Vše musí nyní ustoupit jedinému, aby „pacient“ přežil!

Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

 

zadavatel: ODS / zpracovatel: ODS 

Další články