Dnes:8°C

Zítra:11°C

Pátek 22.10. Sabina
Menu

Povodí Moravy na Bečvě v Přerově srazí hladinu, kvůli údržbě

Povodí Moravy na Bečvě v Přerově srazí hladinu, kvůli údržbě

foto: Povodí Moravy

23. 07. 2021 - 09:16

Povodí Moravy by během dnešního dne mělo na jezu v Přerově srazit hladinu, stejně jako se děje každý rok. Důvodem je pravidelná údržba jezu i nadjezí a rozhrnování štěrků v korytě Bečvy. Práce by měly trvat týden a po jejich dokončení začne Povodí Moravy jez opět napouštět.

Už během dnešního odpoledne dojde na jezu k postupnému vyhrazení jezu a vypuštění vody z celého nadjezí. Takzvaná srážka potrvá pouhý týden, během kterého vodohospodáři provedou kompletní prohlídku a servis jezové konstrukce, kontrolu břehového opevnění v nadjezí a především rozhrnutí štěrkových lavic, které snižují průtočnost koryta řeky. Práce budou probíhat hlavně v nadjezí samotného jezu, nad a pod železničním mostem, v lokalitě U Loděnice a v lokalitě Tyršova mostu.

Snížení hladiny na jezu Přerov vytvoří pro rozhrnutí nánosu optimální podmínky.

Akce provádíme každým rokem, kdy sníženou hladinu využíváme k rozhrnutí štěrkopískového nánosu v intravilánové části města Přerova. Cílem našich prací je obnovit kapacitu průtočného profilu a zejména připravit koryto řeky na pravidelný jarní ledochod na Bečvě. Po loňských říjnových povodních letos očekáváme, že štěrku bude mnohem více než v těch předchozích suchých letech,“ říká generální ředitel povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Přemístěné nánosy pak budou při vyšších průtocích přirozeně transportovány dále po toku, kde budou znovu sedimentovat. Jde o léty osvědčený systém preventivní ochrany města před jarními ledochody.

Jakmile práce na jezu skončí a proběhne kontrola jeho konstrukce, začne Povodí Moravy s napouštěním. To je naplánováno na 30. července. Celou akci monitoruje biologický dozor, který hlídá vypouštěné nadjezí. 

Přerovský jez slouží k zadržování a vzdouvání vody. Z nadjezí probíhá odběr vody pro průmyslové využití. Vzdutá hladina umožňuje v intravilánu Přerova rekreační využití celého nadjezí, provozování plavby, vodních sportů a dalších aktivit. Jez slouží ke stabilizaci sklonových poměrů řeky Bečvy v městském úseku toku a toku pod jezem.

Další články