Pátek 10.7. Libuše/Amálie
Menu

Nešťastná žena Banka ženu prohlásila za mrtvou, ta pak zdědila vlastní účet

Banka ženu prohlásila za mrtvou, ta pak zdědila vlastní účet
Nešťastná žena už je v kontaktu s poradnou.

foto: VB

10. 10. 2019 - 20:00

Podivný případ řeší Ludmila Račanská z Prostějovska. Žena se již od roku 2012 domáhá vyřešení své podivné situace ve smluvním vztahu s Českou spořitelnou, která ji prohlásila za mrtvou, aby na ni následně převedla její vlastní účet jakožto na dědice.

Zpočátku vyznívá vyprávění paní Račanské stejně, jako mnoho jiných, podobných. Jednoduše si vzala úvěr, potom druhý, podle všeho nastaly potíže se splácením, a banky dluh začaly pomocí advokátních kanceláří vymáhat. Nakolik jsou nebo nejsou vymáhané částky se všemi penále oprávněné, není úkolem redakce posuzovat a nešťastnou paní Račanskou jsme zkontaktovali se specializovanou dluhovou poradnou.

Případ je ovšem zajímavý především tím, že paní Račanská je nyní „mrtvá“. K poslednímu únoru 2012 jí totiž byl Českou spořitelnou jakožto zemřelé osobě zrušen účet, dědicem se ovšem stala ona sama – žena s týmž rodným číslem a se stejnou adresou. Paní Račanská samozřejmě žije, zrušením svého účtu k němu pochopitelně ztratila dispoziční práva, a na pobočce doplatila 1 127 korun. Jaký vliv měl tento podivný krok banky na vymáhání (nevysokých) dluhů paní Račanské a proč se stal , je neznámé – mluvčí České spořitelny na náš zaslaný dotaz nereagoval. Postup banky je ovšem v každém případě nelegální.
 
Co se stane s účtem, když (skutečně) zemřete?

Pokud zemřete, a to doopravdy (paní Račanská žije), účet samozřejmě existuje dál. Jestliže se banka hodnověrně dozví, že majitel účtu zemřel a že byl ustanoven správce dědictví, který je oprávněn spravovat běžný účet zemřelého majitele účtu, má práva a povinnosti majitele účtu a banka se řídí jeho příkazy. Úmrtí majitele účtu je nutné nahlásit prokazatelným způsobem bance, nejlépe předložením originálu nebo úředně ověřenou kopie úmrtního listu vystaveného matrikou příslušného obecního úřadu.


Z jakých údajů tedy Česká spořitelna čerpala informaci o tom, že je paní Račanská po smrti (aby jí vzápětí ustanovila dědicem téhož), je nejen nepochopitelné, ale i velmi podivné. Sama Česká spořitelna ve svém letáku pro klienty z roku 2016 píše: „Nahlásit úmrtí blízké osoby nám můžete kdykoli, a to v kterékoli pobočce České spořitelny. Doporučujeme při hlášení úmrtí předložit úmrtní list nebo usnesení soudu o vypořádání dědictví. V případě, že nemáte v okamžiku oznámení úmrtí žádný dokument,budeme potřebovat Váš občanský průkaz,“ píše se v klientském prospektu.

0 komentářů

Další články