Dnes:11°C

Zítra:12°C

Pátek 3.4. Richard
Menu

V Prostějově upozorňují na použití zábavní pyrotechniky

V Prostějově upozorňují na použití zábavní pyrotechniky

foto: Pixabay

29. 12. 2019 - 20:00

Velice rychle se bllíží konec roku a s tímto obdobím jsou spjaty i silvestrovské oslavy. I když vánoční svátky by měly být obdobím klidu, v mnoha případech to tak nevypadá.

 

Lidé už i v předvánočním čase opalují různé petardy a pyrotechniku, čímž mohou ohrozit nejen sebe ale i ostatní obyvatele města. Hluk z odpálené pyrotechniky nedělá dobře ani zvířatům.

Upozornění na změnu:  zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky. Dne  21. 12. 2019 nabyla tato vyhláška účinnosti. Zakazuje se používání pyrotechniky kategorie F1, F2, F3 nebo F4, s vyjímkou užití zábavní pyrotechniky kategorie F2, F3 a F4 v rámci ohňostroje a to na veřejných prostranstvích v této vyhlášce uvedených. Tento zákaz se nevztahuje na silvestrovské oslavy dne 31. 12.  v době od 14:00 hod do 03:00 hod  dne 1. 1.  každého roku. Na dodržování tohoto právního předpisu budou dohlížet strážníci MP Prostějov. Za porušení vyhlášky můžou strážníci udělit pokutu do výše 10.000 Kč. U správního orgánu hrozí pokuta až do výše 100.000 Kč.

Rozdělení zábavní pyrotechniky:

Kategorie F1 – velmi málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 15 let.

Kategorie F2 – málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 18 let.

Kategorie F3 – středné velké nebezpečí, prodejné osobám starším 21 let.

Kategorie F4 – velké nebezpečí, používat je mohou pouze osoby s odborným osvědčením.

I v letošním roce je připraven na nám. T. G. Masaryka na dvacátou hodinu ohňostroj pro veřejnost.  V této době se centrum města zaplní lidmi různého věku od těch nejmenších dětí až po dospělé. Je běžné, že se mezi nimi najdou i tací, kteří svým chováním ohrožují ostatní. Zapalují zábavní pyrotechniku mezi davem lidí! Toto je velice nebezpečné. Bohužel mnoho dotyčných si neuvědomuje, že tímto jednáním mohou způsobit přítomným i vážné zranění. Mezi nepříjemné události patří i poškození oblečení v podobě propálení od padajících žhavých  úlomků. Ani odpálení dělobuchů a jiných petard, které sice nezpůsobí zahoření, ale jejich hlučnost je tak obrovská, že může napáchat škody v podobě poškození sluchu rozhodně mezi bezpečné chování nepatří.

"Žádáme občany, aby se výše zmíněného jednání vyvarovali a nebyli k ostatním lhostejní! Připomínka i pro majitele psů. Neberte své čtyřnohé přátele na ohňostroj. Někteří páníčci opomínají skutečnost, že  hluk může zapříčinit u zvířete těžké zdravotní komplikace např. epileptické záchvaty, trauma, šok. Málokterý pes je schopen vydržet na místě po dobu ohňostroje. I toto je postřeh z minulých let," uvádí Tereza Greplová, mluvčí městské policie.

Apelujeme na veřejnost, aby si výše zmíněná rizika vzala k srdci a i přes silvestrovskou zábavu dodržovala pravidla bezpečného chování.

Zásady při použití zábavní pyrotechniky:

 • Nezkoušejte účinky výbuchu pyrotechnických výrobků na okolí. Používejte je jen tak, jak stanoví výrobce.

 • Nepožívejte před manipulací s pyrotechnickými výrobky alkohol ani jiné drogy.

 • Kupujte pouze testované výrobky s návodem v českém jazyce a pouze ve specializovaných obchodech (v jiných než specializovaných obchodech může být zboží skladováno v nevhodných podmínkách, kdy hrozí navlhnutí obalu z papíru a při použití hrozí roztržení a výmet hořlavých částí do nepředvídatelných směrů).

 • Pyrotechnické výrobky ukládejte mimo dosah dětí.

 • Čtěte a dodržujte návod k použití.

 • Zábavní pyrotechniku vždy zajistěte proti překlopení.

 • Odpalujte pyrotechniku pouze na otevřeném prostranství, v bezpečné vzdálenosti od lidí a zvířat.

 • Při odpalování hrozí popálení. Teplota odpálené pyrotechniky může dosahovat až několika tisíc stupňů celsia.

 • Rychlost střely a energie, se kterou letí, je dostačující k usmrcení člověka.

 • Při selhání pyrotechniky vyčkejte minimálně deset minut (nebo dle návodu i více), než začnete s pyrotechnikou znovu manipulovat. Nedodržení této zásady je nejčastější příčinou úrazu.

 • Selhanou zábavní pyrotechniku zlikvidujte v souladu s návodem k použití.

Lukáš Blokša

0 komentářů

Další články