Pátek 31.3. Kvido
Menu

Totálně zablokované únikové cesty: největší problém při záchraně

Totálně zablokované únikové cesty: největší problém při záchraně
Zablokované únikové cesty mohou ohrozit lidské životy

foto: Foto: HZS Olomouckého kraje

08. 02. 2023 - 10:15

Nejhorší problém z pohledu bezpečnosti lidí při kontrolách supermarketů či bytových domů? Zablokované únikové cesty. Podle toho, co hasiči vloni zjistili, jsou někteří obchodníci schopní únikovou cestu totálně zaskládat přepravkami se zbožím nebo jinými věcmi. Při evakuaci to pak představuje kritické riziko.

Celkem 35 nákupních center či supermarketů prověřili na konci roku 2022 kontroloři HZS Olomouckého kraje v souvislosti s dodržováním předpisů o požární ochraně. Kromě toho kontrolovali i bytové domy. Při kontrolách přišli na celkově skoro tisícovku nedostatků.

Prověřovali především, zda jsou v objektech volné únikové cesty a přístupné hasicí přístroje. V sedmi případech museli přistoupit k udělení pokuty. „Nedostatky se týkaly hlavně neprůchodných únikových cest, které byly ve většině případů zatarasené paletami se zbožím. V případě požáru by tak mohla být evakuace zákazníků a zaměstnanců značně ztížena. Na odstranění nedostatků dohlédneme při následné tematické kontrole,“ říká mluvčí ZS Olomouckého kraje Lucie Balážová. Kromě zablokovaných únikových cest je dalším velkým problémem špatné zacházení s protipožárními dveřmi. "Aby plnily funkci, musí být vždy zavřené. Často se ale setkáváme s tím, že si například uklízečky usnadní práci tak, že tyto dveře nechávají pomocí klínků pootevřené. Pak jsou ovšem při případném požáru k ničemu," dodává Lucie Balážová.   

Loni hasiči na základě statistik požárů z předchozích let uskutečnili rovněž tematické kontroly bytových domů, zejména výškových budov nad deset nadzemních podlaží. Zaměřili se na to, zda majitelé udržují průchodné komunikační prostory na únikových cestách a zda jsou v okolí bytových domů volné nástupní plochy pro požární techniku.

Celkově se vloni odehrálo 520 komplexních a tematických kontrol dodržování předpisů o požární ochraně u právnických osob, fyzických podnikajících osob a obcí. „Zjistili jsme celkem 980 nedostatků. Zda byly tyto nedostatky odstraněny, jsme prověřili při následných tematických kontrolách. Většinou jsou pak vytčené nedostatky napraveny,“ podotýká Lucie Balážová. Hasiči reagovali také na podněty občanů. Celkově se v kraji na jejich základě zabývali téměř padesátkou podnětů.

Nejčastější nedostatky:

  • Nepředložení dokumentace (nejčastěji požárně bezpečnostního řešení a kolaudačního rozhodnutí).
  • Nedodržení technických podmínek dle požárně bezpečnostního řešení stavby.
  • Neprovádění kontroly dokumentace požární ochrany (aktualizace).
  • Neoznačení HUP, HUV a hlavního vypínače elektrické energie.
  • Nepředložení revize elektroinstalace, plynu a bleskosvodu.
  • Nepředložení dokladu o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení.
  • Špatná průchodnost únikových cest.

Pro letošní rok mají hasiči v plánu v Olomouckém kraji uskutečnit opět přes 500 komplexních a tematických kontrol.

Další články