Dnes:25°C

Zítra:26°C

Úterý 9.8. Roman
Menu

Houba napadá jasany V rezervaci Království vše v souladu s ochranou přírody

V rezervaci Království vše v souladu s ochranou přírody

foto: archiv redakce

04. 04. 2022 - 08:15

S nástupem jara v lokalitě u Grygova hospodaří lesníci. Lesy města Olomouce tam těží u cest a železničního koridoru. Plán péče je v této území jasně definován a aktuální těžba, která má zajistit i bezpečnost návštěvníků lesa a ochranu železničního koridoru, je řádně povolena orgány ochrany přírody.

Lesníci vytěžili problematický úsek kolem železnice. V rámci řádně schváleného lesního hospodářského plánu měli povoleno vykácet všechny vzrostlé stromy, vyjma památného dubu. Činnost lesníků v lokalitě vyvolala pozornost mnoha návštěvníků. Lesy města Olomouce ubezpečují, že veškerou činnost tam provádějí nejen v souladu s platnou legislativou, lesním hospodářským plánem a plánem péče, ale i pod přísným dohledem orgánů ochrany přírody. „Vše probíhá se souhlasem orgánu ochrany přírody,“ zdůraznil ředitel Lesů města Olomouce David Janásek. „Při hospodaření musíme řešit i zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a ochranu trati v souladu s požadavky Drážního úřadu. Proto jsme chtěli po orgánu ochrany přírody, což je v našem případě Krajský úřad, aby nám umožnil v průběhu zhruba deseti let těžit okolo cest a u železničního koridoru a umisťovat zde současně obnovní prvky,“ vysvětlil ředitel Janásek. Lesníci se v Království potýkají s mikroskopickou houbou chalarou, která napadá jasany. Stromům oslabí kořeny a ty pak padají. Probíhá proto i těžba, při které lesníci odstraňují u cest přestárlé a nemocné dřeviny.

Lesy města Olomouce v lokalitě následně provedou úklid klestí a připraví plochy k zalesnění, včetně následné péče o nově založené porosty. Zalesňování bude prováděno v roce, kdy byla těžba provedena, případně následující rok. „Po ukončení těžebních prací proběhne kontrola za přítomnosti zástupců orgánu ochrany přírody,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka. „Chceme hospodařit v souladu se zájmy ochrany přírody a máme jasno v tom, jaký lesnický i ochranářský management je nejlepší pro tohoto významného území. Mezi priority i nadále patří i jeho revitalizace, jejíž podstatou je také vrátit do něj vodu a lépe ji zadržet. Území má totiž velký revitalizační potenciál, “ doplnil.

„Ačkoliv jsou probíhající zásahy vnímány veřejností v negativním světle s tím, že dochází k ničení či ztrátě lesa, k ničemu takovému ve skutečnosti nedochází. Těžba v přírodní rezervaci probíhá v souladu s platným plánem péče o území a vydané rozhodnutí určuje podmínky plánované těžby tak, aby její provedení mělo na předmět ochrany přírodní rezervace co nejmenší dopad,“ uvedla Michaela Koucká z odboru životního prostředí a zemědělství olomouckého Krajského úřadu.

V přírodní rezervaci Království mají Lesy města Olomouce, které hospodaří s certifikátem PEFC a FSC, umožněno hospodaření jen na zhruba 15 procentech rozlohy území, a to v pásech zhruba 30 metrů širokých kolem cest. Na většině území jsou pak porosty ponechány samovolnému vývoji v tzv. beztěžebním režimu s cílem ochrany nebo obnovy přirozených ekosystémů tvořících předměty ochrany. Přírodní rezervace Království byla vyhlášena před 10 lety, v březnu 2012. Jedná se o rozlehlý lužní les o rozloze přes 300 hektarů mezi říčkou Morávkou a železniční tratí Olomouc - Přerov.

Další články