VÝCHODNÍ TANGENTA Voda versus obchvat: bitva pokračuje! Úřad teď Olmě nevyhověl

Voda versus obchvat: bitva pokračuje! Úřad teď Olmě nevyhověl

foto: Pixabay.com

08. 07. 2023 - 13:38

Už několik měsíců se v Olomouci vedou spory o to, jak má být chráněno území se zdroji podzemní vody na východě města. Hlavní část problému se týká faktu, že ochranné pásmo, rozšířené a zpřísněné v roce 2020, znemožní stavbu východní tangenty. Vloni navíc požádala společnost Olma, která zdejší vodní zdroje využívá, o další rozšíření ochranného pásma. Do Olomouce mezitím dorazil metodický pokyn ministerstva životního prostředí, jak vlastně vykládat zákon určující ochranu vodních zdrojů. Díky němu se znovu otevře sporné rozšíření ochranného pásma z roku 2020.

Společnost Olma v roce 2022 požádala o další rozšíření ochranného pásma vodního zdroje za stejně přísných ochranných podmínek. Toto rozšíření přímo nezasahuje do trasy východní tangenty, ovlivňuje ale jiné stavební možnosti včetně takových, jejichž účelem je právě zadržet vodu v krajině. „Tento požadavek Olmy jsme nyní zamítli,“ říká Petr Loyka, šéf odboru životního prostředí olomouckého magistrátu. Jak dodává, jedná se o území, kde by měla v budoucnu vznikat také opatření pro zadržení vody v krajině a bylo by tedy absurdní, aby byla znemožněna ve jménu ochrany podzemních vod.

Druhá část problému s ochranným pásmem se laicky řečeno týká toho, zda má ochrana vody vyšší důležitost než stavba východní tangenty, která zase výrazně sníží ekologickou zátěž tranzitní dopravy v několika olomouckých čtvrtích. V obou případech jde o veřejný zájem. Kvůli vágnosti výkladů těchto principů se magistrát obrátil na ministerstvo, aby dodalo konkrétní metodiku, jak v tomto případě postupovat. Z poskytnuté metodické podpory vyplývá, že je možné znovu otevřít proces z roku 2020, kdy došlo k prvnímu velkému rozšíření ochranného pásma.

Jak Petr Loyka dodává, doporučuje jednat na základě nejnovějších odborných podkladů, mimo jiné i tří nových hydrogeologických posudků. „V souladu s metodickou pomocí Ministerstva životního prostředí ČR, tedy ústředního orgánu státní správy zvažuji, že se budu snažit posadit odborníky, zpracovatele posudků k jednomu stolu a požádám i Českou geologickou službu o expertní posouzení předložených materiálů,“ říká vedoucí odboru životního prostředí.

Podle našich informací se opravdu studie EIA, tedy studie dopadů stavby tangenty na životní prostředí, znovu projedná! Budoucnost východní tangenty a dalších projektů v lokalitě je tedy zatím otevřená.

O tématu jsme psali už v březnu zde https://www.hanackyvecernik.cz/zpravy/podari-se-zachranit-vychodni-tangentu-situace-je-vazna§

 

Další články