Zde může být vaše reklama.

Úřad práce radí Žádáte o příspěvek na bydlení? Nemusíte stát ve frontě

Žádáte o příspěvek na bydlení? Nemusíte stát ve frontě

foto: ÚP

24. 06. 2020 - 06:01

I toto čtvrtletí musí příjemci příspěvku na bydlení doložit příjmy a náklady za druhý kvartál letošního roku. Žadatelé ale nemusí trávit hodiny čekáním ve frontách.

Žadatelé totiž nemusí podklady dodat osobně, ale mohou využít i jiné cesty. A to elektronicky (datovou schránkou nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem), prostřednictvím pošty nebo na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu už pak žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné Výzvy k doložení náležitostí nezbytných pro přiznání nároku na dávku. Doloží-li klient podklady pro nárok na dávku ve stanoveném termínu, na dané čtvrtletí o ni nepřijde. Na vyřízení tak má delší dobu než jen prvních několik dní na začátku kvartálu.

Doporučujeme klientům nespěchat na ÚP ČR hned v prvních dnech nového čtvrtletí. Požádat o příspěvek na bydlení nebo doložit potřebné podklady pro výplatu přídavku na dítě je možné až tři měsíce zpětně. Na ÚP ČR je tedy možné dostavit se nejen v průběhu července, ale i srpna a září. Naši zaměstnanci jsou připraveni na větší počet příchozích klientů a v případě potřeby vypomůžou těm, kteří žádosti zpracovávají, i kolegové z jiných agend, případně jiných kontaktních pracovišť,“ upozorňuje ředitelka Odboru nepojistných sociálních dávek z Generálního ředitelství ÚP ČR Zdeňka Cibulková.

Potřebné formuláře pro vyřízení jednotlivých dávek státní sociální podpory jsou k dispozici na portálu MPSV (https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare), kde si je lidé mohou stáhnout a v klidu domova vyplnit.

V rámci příspěvku na bydlení je třeba upozornit na změnu, která nastane 1. července 2020. Od tohoto data se pro účely příspěvku na bydlení mění okruh společně posuzovaných osob. Žadatelé o tuto dávku státní sociální podpory budou muset do příslušného formuláře nově uvádět všechny osoby, které se žadatelem užívají byt, mimo jiné i manžele/ky či nezletilé nezaopatřené děti.

Další články