jaro_banner_web

bannery-vanoce-1_728x90

Pospíšil odpověděl: nevzpomínám si, zdali bylo prezentováno pořadí

Nevzpomínám si. To je přibližně obsah odpovědí prostějovského náměstka Jiřího Pospíšila na otázky ohledně nevýhodného pronájmu Manthellanu, které mu položil před časem Hanácký Večerník. Odpovědím se za každou cenu vyhýbal, nakonec na ně ale odpovědět musel. Odpověděl ale?

Prostějovská opoziční zastupitelka a Pospíšilova nejvýraznější kritička Hana Naiclerová mu je totiž položila podle zákona 106 a pan náměstek byl nakonec nucen odpovědět. Jeho odpovědi jsou vyhýbavé a alibistické, jinými slovy pouze formální. Kromě toho, že byly doručeny nám, kolovaly během úterka elektronicky prostějovskou opozicí, a tu doslova zvedly ze židle.

Byl jste v době, kdy se rozhodovalo o smlouvě s Manthellanem, členem Rady města?
Pospíšil: „Ano, je obecně známo, že jsem byl členem rady města.”

Znal jste závěry analýzy Dr. Bezuchy? Případně, proč jste ji nedal k dispozici zastupitelům a veřejnosti?
Pospíšil: „Informací ke Smlouvě bylo mnoho i z úst členů vyjednávacího týmu.”

Věděl jste, že komise neurčila pořadí nabídek, přestože to tak bylo zastupitelstvu i radě prezentováno?
Pospíšil: „Nevzpomínám si, zdali bylo prezentováno pořadí, ale každý, kdo si hodnocení jednotlivých hodnotitelů přečte, může si lehce dovodit, jak jednotlivé projekty v soutěži obstály.”

Jak navrhujete řešit situaci, kdy v hodnotící komisi působil Ing. Baláš, který radě zatajil skutečnost, že Manthellan nepředložil nejlepší nabídku, ačkoliv jako předseda hodnotící komise věděl, že nebylo určeno pořadí? Budete žádat Balášovu rezignaci?
Pospíšil: „Každý člen rady měl možnost se seznámit se závěry hodnotitelů a udělat si obrázek o jednotlivých návrzích sám. Osobně se pak každý ze zastupitelů mohl na semináři seznámit i s jednotlivými návrhy. Většinu zastupitelů nejvíce zaujal návrh společnosti Manthellan, a to nezávisle na sdělení Ing. Baláše. Je otázkou na jednotlivé zainteresované zastupitele, jak oni k této otázce přistupovali, zda měli zájem na osobním seznámení se s výsledky hodnocení a návrhy jako takovými. Vzhledem k této míře individuality přístupů mi nepřísluší posuzovat, zda ing. Baláš něco zatajil nebo zda se z jeho strany jednalo o snahu nezasahovat do uvažování jednotlivých zastupitelů.”

Jste schopen prokázat pravdivost Kotrysova tvrzení před soudem, že Prior předložil nejhorší nabídku? Pokud ne, jaké z toho vyvodíte důsledky?
Pospíšil: „Na tuto otázku jsem již odpověděl - každý, kdo si hodnocení jednotlivých hodnotitelů přečte, může si lehce dovodit, jak jednotlivé projekty v soutěži obstály.”

 

Hana Naiclerová: Rozhodně budu trvat na zodpovězení otázek!

Hana Naiclerová vzala na sebe tíhu okamžiku a jako zastupitelka položila Jiřímu Pospíšilovi otázky, které odmítl zodpovědět Hanáckému Večerníku. Ten tak odpovědět musel, vyhýbavé odpovědi ale Hanu Naiclerovou rozpálily do běla, a chystá se konat.

Uspokojily vás odpovědi pana náměstka?
Je potřeba si uvědomit, že jde o kauzu, u níž je obrovské podezření z korupce. Nejsou to tedy jen tak pdpovědi pro odpovědi. Samozřejmě, že jsou nedostatečné. Víte, co je zajímavé? Že na úterním zastupitelstvu je Pospíšil odmítl přečíst před ostatními a do kamer, a jen mi je poslal. Je to totiž srab.

V čem konkrétně považujete jeho vyjádření za nedostatečné?
Podle mého názoru jsou odpovědi pana náměstka zcela nedostačující. Jasné otázky typu ano - ne zůstavaji nadále bez odpovědi. Hlavně se domnívám, že se pan náměstek mýlí - není důležité, jak hodnotili nabídky jednotliví hodnotitelé, ale jaké bylo hodnocení hodnotitelů jako celku. O to tu jde. Rozhodně budu trvat na zodpovězení otázek. Myslím, že občané mají právo vědět, jakým způsobem je s majetkem města nakládáno. Pan náměstek namísto odpovědi řeší paragrafy, co musí a nemusí napsat. A ačkoliv je to původním povoláním češtinář, tváří se, že otázky nepochopil.

Co říkáte na jeho větu „Nevzpomínám si, zdali bylo prezentováno pořadí?” Je vůbec možné, že si nevzpomíná?
Pokud právník Kotrys, který zastupoval město, před soudem tvrdil, že Prior měl nejhorší nabídku, pak mu někdo něco o pořadí říct musel, ačkoliv to nebyla pravda a pořadí nabídek nebylo určeno. Myslím, že pan náměstek asi ví, proč si nemůže vzpomenout. Musel by teď říct, že právník Kotrys u soudu lhal.

Otázky z mnoha důvodů považujete za zodpovězené jen formálně, prakticky nezodpovězené. Jedná se ze strany pana náměstka o porušení zákona? Budete s tím něco dělat?
Ano, odpovědi pana náměstka nejsou odpověďmi na položené otázky. Samozřejmě na odpovědích trvám a po poradě našeho zastupitelského klubu nezávislých učiním patřičné kroky.

Z jiného soudku: Když prostějovské zastupitelstvo řešilo otázku dotací pro mládežnický hokej, je pravda, že se Pospíšil vyjádřil v tom smyslu, že ve městě bude od dubna jen jeden klub?
Ano je to pravda. Oba kluby se mají domluvit, ale nevím jak, když jeden se dlouhodobě potýká s finančními problémy a domluvit se nechce.
Vlastimil Blaťák

Pro komerční prezentaci Vaší společnosti jsme připravili rychlý a jednoduchý postup pro tištěnou i online verzi Večerníku.

komercni_zona

    • navrh web nabah

       

    •  

 

dot

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. RozumímVíce