jaro_banner_web

bannery-vanoce-1_728x90

Prostějovský kontrolní výbor: problémy s hokejovou licencí řešit nebudeme

Teprve pár týdnů po komentáři Hanáckého Večerníku, že kontrolní výbor prostějovského zastupitelstva pod vedením Petra Kousala (KDU-ČSL) zametá pod koberec, Kousal sděluje zastupitelům, že se neplánuje zabývat ani kauzou hokejové licence v hodnotě několika milionů. Problematika je podle Kousala složitá a časově náročná.

Na kontrolní výbor působící při prostějovském zastupitelstvu se již dvakrát obrátila opoziční zastupitelka z Klubu nezávislých Hana Naiclerová. Nejprve žádala, aby se kontrolní výbor podíval na otázky související s hokejovou licencí. Město na její nákup kdysi přispělo dotací 2,5 miliony a jako požadavek si vytyčilo smlouvu o zastavení hokejové licence – hokejový klub se zavázal nepřevést licenci po dobu trvání smlouvy na třetí osobu bez souhlasu radnice.  Souhlas s převodem na jinou právnickou osobu však v roce 2004 za město vyslovil tehdejší místostarosta a pozdější prostějovský primátor Miroslav Pišťák (ČSSD). Podle názoru například šéfky kanceláře primátorky Jaroslavy Tatarkovičové tím zástavní právo na licenci zaniklo. Pišťákův podpis by tak znamenal, že město přišlo o vliv nad majetkem v hodnotě několika milionů korun. Podle názoru Naiclerové i Ministerstva vnitra je však Pišťákův úkon neúčinný. Zmatek do celé situace pak vnáší usnesení zastupitelstva z roku 2004, kterým zastupitelé zavázali radu, aby provedli „právní úkony, které zajistí vliv města Prostějova v záležitostech nakládání s hokejovou licencí“. Opoziční politička chtěla, aby kontrolní výbor zkontroloval, zda toto usnesení vůbec bylo někdy naplněno.

V září se pak Naiclerová na výbor obrátila s žádostí, aby se zabývali, komu byly vyplaceny dotace určené pro mládežnický hokejový tým LHK Jestřábi. „Žádám o provedení kontroly, zda a v jaké výši byla dotace poskytnuta příjemci LHK Jestřábi Prostějov, spolek, na bankovní účet příjemce, protože bankovní účet příjemce není ve Smlouvě uveden. Pokud kontrola dojde ke kontrolnímu zjištění, že dotace nebyla poskytnuta příjemci LHK Jestřábi Prostějov na jeho bankovní účet v celé výši, žádám o provedení kontroly, kdo tyto finanční prostředky obdržel,“ stojí v podnětu Naiclerové. Ta tím narážela na fakt, že peníze určené pro mladé hokejisty město posílalo na účet vlastní společnosti Domovní správa, kde si uměle zvyšovalo hospodářský výsledek. Podivným finančním transakcím souvisejícím s dotační podporou prostějovského hokeje se ještě bude Hanácký Večerník věnovat.

O tom, že kontrolní výbor prostějovského zastupitelstva pod vedením lidovce Petra Kousala, zametá průšvihy radniční koalice pod koberec, jsme už v HV psali. A právě blíže nespecifikovaným článkem v „bulvárním médiu“ se zabývali samotní členové kontrolního výboru. Jeho předseda Kousal nyní navrhnul na jednání zastupitelstva vzít na vědomí „průběžnou informaci o činnosti kontrolního výboru“. V důvodové zprávě sepsané předsedou výboru Kousalem dále stojí: „Na posledním zasedání Kontrolního výboru dne 18. 10. 2017 mne výbor pověřil, abych informoval Zastupitelstvo města o průběžné činnosti výboru v souvislosti dezinformačním, negativním článkem v nejmenovaném bulvárním tisku a požádal zastupitelstvo o rozhodnutí, k provedení kontroly.“

Ironické je, že zároveň s touto informací Kousal navrhuje zastupitelům, aby rozhodnutí o provedení kontrol na základě podnětu opoziční zastupitelky Hany Naiclerové ponechal na kontrolním výboru a v důvodové zprávě už podrobně popisuje, proč se kauzou souvisejícími s hokejem odmítá zabývat. „Po prostudování materiálu zaslaném ing. Naiclerovou jsme se jednomyslně shodli, že jednak je tato problematika popsána velice podrobně v samotné žádosti, celá problematika je velice složitá a časově náročná vyžadující odborné právnické vzdělání, jednak členové kontrolního výboru si na svém 1. zasedání v roce 2015 odsouhlasili, že budou provádět kontroly, které se týkají tohoto volebního období. Vzhledem k těmto skutečnostem nedoporučujeme kontrolu provádět a naopak doporučujeme ing. Naiclerové, ať se obrátí v tomto případě na orgány činné v trestním řízení, pokud si myslí, že došlo k trestnému činu,“ vysvětluje Kousal, proč se i tímto případem nechce zabývat.

S tím však nesouhlasí Naiclerová. „Na to, aby člen kontrolního výboru zjistil, jestli bylo nebo nebylo splněno usnesení zastupitelstva, přece nepotřebuji právní vzdělání. Stačí umět číst. Raději řeším věci rozumnou domluvou než trestním oznámením. V této fázi již však vidím, že pro rozumnou domluvu není vůle,“ uzavřela opoziční politička.

 

Jakub Čech

 

6. 11. 2017, 16:43 - Po upozornění čtenáře v článku došlo k úpravám informací týkající se kontrol dotací pro LHK Jestřábi. Této problematiky se návrh usnesení zastupitelům netýkal. Za vzniklou nepřesnost se redakce Hanáckého Večerníku omlouvá.

Pro komerční prezentaci Vaší společnosti jsme připravili rychlý a jednoduchý postup pro tištěnou i online verzi Večerníku.

komercni_zona

    • navrh web nabah

       

    •  

 

dot

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. RozumímVíce