Zde může být vaše reklama.

Při mši svaté byli pasováni první rytíři Řádu Božího hrobu v ČR

Při mši svaté byli pasováni první rytíři Řádu Božího hrobu v ČR

17. 04. 2016 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Během mše svaté, která se konala v neděli 17. dubna v olomoucké katedrále sv. Václava, vykonal velmistr Řádu Božího hrobu, americký kardinál Edwin Frederick O’Brien, první investituru rytířů řádu v naší vlasti.

Rytířský Řád Božího hrobu byl založen roku 1099 v Jeruzalémě k ochraně poutníků do Svaté země a k ochraně chrámu Božího hrobu. Roku 1847 papež Pius IX. obnovil latinský jeruzalémský patriarchát a v souvislosti s tím reformoval řád, který je nyní mezinárodním katolickým rytířským řádem a jeho členy jsou laici i duchovní, muži i ženy.

Hlavou řádu je kardinál – velmistr, který je jmenován papežem. V současnosti má řád téměř 30 tisíc členů ve 35 zemích. Jeho hlavním úkolem je podpora křesťanů ve Svaté zemi.

V loňském roce byla ustavena magistrální delegace řádu v českých zemích a jejím velkopřevorem byl jmenován olomoucký arcibiskup Jan Graubner, magistrálním delegátem Jiří Pořízka.

-ms-

Další články