Zde může být vaše reklama.

Výstava připomene olomouckého arcibiskupa Prečana

Výstava připomene olomouckého arcibiskupa Prečana

28. 04. 2016 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Osobnost a dílo arcibiskupa Leopolda Prečana, který stál v čele olomoucké arcidiecéze od roku 1923 až do své smrti v roce 1947, představí výstava, která se slavnostně otevře ve čtvrtek 12. května 2016 v Arcibiskupském paláci. Pod záštitou arcibiskupa Jana Graubnera se koná u příležitosti 150. výročí Prečanova narození.

Expozice potrvá až do 10. července tohoto roku a zájemcům bude přístupná v rámci komentovaných prohlídek arcibiskupské rezidence.

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 12. května začne v 18.30 hodin a promluví na ní arcibiskup Jan Graubner, starosta Velkého Týnce (Prečanova rodiště) Petr Hanuška a autoři libreta Martin Kučera a Jana Krejčová.

Na vzniku výstavy se podílí Arcibiskupský kněžský seminář, Hana Jakůbková, Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje Velehrad, Martin Pražák, Muzeum umění Olomouc, obec Velký Týnec, rodinná firma Sklenářství a rámařství Bubeník, farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně, sv. Václava v Olomouci, na Svatém Kopečku a ve Velkém Týnci, Státní okresní archiv Olomouc, statutární město Olomouc, Studio Trinity, s.r.o. a Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc.

Kdo to byl Leopold Prečan

Rodák z Velkého Týnce, absolvent Slovanského gymnázia v Olomouci, kněz, církevní právník, přednášející na bohoslovecké fakultě v Olomouci (završeno hodností docenta), generální vikář, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský (1923–1947), čestný občan města Olomouce (od roku 1936), celoživotní ctitel Panny Marie Svatokopecké, protektor předválečné Matice svatokopecké a arcidiecézní Charity, organizátor církevního života, podporovatel unionistických sjezdů, neméně fundátor, stavitel/obnovitel kostelů, kapliček, dalších církevních objektů, horských chat, obdivovatel a sběratel uměleckých předmětů a mecenáš umělců, organizací a spolků.

Olomoucký arcibiskup Leopold Prečan zemřel ve vile na Svatém Kopečku u Olomouce po delší nemoci 2. března 1947. Pohřeb se konal v olomoucké katedrále sv. Václava ve výroční den jeho 81. narozenin, tj. v sobotu dne 8. března v devět hodin dopoledne. Se zesnulým se v den „knížecího pohřbu“ přišlo rozloučit mnoho církevních hodnostářů, kněží, řeholníků, členů náboženských spolků a jiných katolických organizací, představitelů politického a veřejného života, představitelů olomoucké i brněnské univerzity, zástupců armády a mnoho jiných. Smuteční den byl zachycen na dobovém němém filmu, který byl před několika lety digitalizován péčí Zemského archivu v Opavě, pobočka Olomouc. Jeho kopie se nachází v archivu arcibiskupské konzistoře.

Po zádušní bohoslužbě, kterou sloužil apoštolský nuncius Mons. Saverio Ritter, bylo tělo zesnulého arcibiskupa převezeno v mohutném pohřebním průvodu do Hejčína, kde bylo podle jeho přání pochováno v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje, jehož stavbu inicioval.

-age-

Další články