Zde může být vaše reklama.

ROZHOVOR O TANGENTĚ Petr Loyka: Od ministerstva chci metodiku, jak máme chránit vodu

Petr Loyka: Od ministerstva chci metodiku, jak máme chránit vodu
Petr Loyka

foto: Olomouc.eu/ Blanka Martinovská

14. 04. 2023 - 10:13

Významnou roli ve sporu o realizaci východní tangenty hraje zákonná ochrana vodních zdrojů, které jsou v době klimatických změn dvojnásob důležité i ohrožené. Zeptali jsme se na aktuální situaci Petra Loyky, vedoucího odboru životního prostředí olomouckého magistrátu. 

 

Zkuste prosím shrnout současnou situaci. Jaký je vztah mezi plány na východní tangentu a ochranou zdrojů vody? Ohrožuje výstavbu obchvatu rozšíření ochranného pásma vodních zdrojů z roku 2020?

Opakovaně jsme prokázali, že základním problémem východní tangenty je její umístění do původního ochranného pásma daleko před rokem 2020. Ano, rozšíření v roce 2020 probíhalo  v covidovém období, ale všichni zainteresovaní co nečetli „úřední desku“ promarnili i celý následující rok na přezkum opatření, které jsme v roce 2020 vydali. Ochrana vodního zdroje s odpovídajícím ochranným pásmem je v zemi, směřující k ústavní ochraně vody, prioritním veřejným zájmem, protože současná klimatická změna se projevuje především úbytkem zásob podzemních vod bez ohledu na vlastníka vrtů. Dokud nám z kohoutků teče voda, tak si vůbec neuvědomujeme, že cenovou energetickou krizi, kterou jsme díky mírné zimě bez mrazů v Evropě až tak nepocítili, může vystřídat to, čemu roky říkám „krize vody“. Ceny energií půjdou dolů, my budeme dál vyvážet a dodávat na burzu elektrickou energii a tím i ve všech ekologických souvislostech naše životní prostředí, pak si to všechno zpátky dráž na té burze koupíme, ale budeme mít základní problém! Problém s vodou. Boj se suchem je politický pojem, se suchem se nedá bojovat, musíme se přizpůsobit. Tak jsem zvědavý na ústavní ochranu vod v praxi.

 

Ministr životního prostředí rozšíření ochranného pásma kritizoval. V čem je tedy problém?

Aktuálně jsme požádali o metodickou pomoc Ministerstvo životního prostředí ČR, tedy ústřední orgán státní správy. Cílem je stanovit jasná pravidla, jak dál máme v případě ochranného pásma z roku 2020 postupovat. V České republice existují tisíce ochranných pásem, ale k vodnímu zákonu už roky chybí adekvátní prováděcí vyhláška, podle které bychom stanovili i v tomto ochranném pásmu vodního zdroje podmínky. Neustále je nám podsouváno, že jsme učinili rozhodnutí ve prospěch gigantu, jakým je OLMA. Mně je ale úplně jedno, komu OLMA patří a co je nebo není ve svěřenských fondech Andreje Babiše. Celou situaci ještě zkomplikoval podnět samosprávy města, tedy našeho zaměstnavatele, abychom změnili ochranné pásmo a podmínky v něm z moci úřední nám svěřené. Tuto výzvu nevalné odborné hodnoty jsme odmítli! Politici přicházejí a odcházejí, my zůstáváme nezávislými úředníky veřejné správy, nikdo na nás žádný nátlak nevyvíjí. Děláme svoji práci a jdeme dál…

 

Jak vnímáte rozpor mezi zájmem na ochranu vody a zájmem na vytlačení dopravy mimo město?

Zdůrazněme, že voda je nejohroženější složkou přírody, je nejvíce zasažena klimatickou změnou. Nyní jsme před dalším, velmi složitým rozhodnutím, protože OLMA v roce 2022 opět požádala o další rozšíření ochranného pásma vodního zdroje. A opět jsme ve složité situaci, kdy musíme vyvažovat veřejný zájem ochrany vody s veřejnými zájmy ochrany půdy a ochrany přírody, protože posuzujeme území, kde by bylo dobré zrealizovat protierozní a krajinářská opatření vhodnými krajinnými prvky, což je v zájmu zadržení vody a její ochrany v území. Paradoxně se ale může stát, že když budeme chránit jen vodu, nepůjde tam příslušná opatření na její zadržení zrealizovat.

Rozhodneme během několika týdnů. Doplním, že toto případné rozšíření již přímo nezasahuje do trasy východní tangenty.

Zastánci stavby tangenty říkají, že má kladné stanovisko EIA…

Ano, pro tangentu byla vydána kladná EIA. Ale já mám o ní z pohledu ochrany vod stále pochybnosti. Když si dám k sobě všechny tři aktuální odborné hydrogeologické posudky, z nichž dva jsme v době procesu EIA neměli, dále hydrogeologii zpracovanou v dokumentaci EIA k východní tangentě a nalistuji si v ní stanovisko Ministerstva životního prostředí, tak se jen ujistím, že je EIA k tangentě zralá na přezkum a dopracování. To ovšem neznamená zpochybnit ji jako celek, ale odstranit vady jen v případě ochrany vod. Skutečným klíčem ke stavbě tangenty je vybudovaní nových zdrojů ve srovnatelné kvalitě a kvantitě, o něž od začátku tohoto příběhu, daleko před rokem 2020, žádá OLMA Ale tyto zdroje si představme jako záložní zdroje vody nejen pro OLMU, ale i pro město. A nemusí trvat dlouho a budeme je potřebovat.

Další články