Zde může být vaše reklama.

Jiráskova ulice v Konici má nový povrch

Jiráskova ulice v Konici má nový povrch

foto: Olomoucký kraj

08. 11. 2019 - 09:00

Jiráskova ulice v Konici má za sebou opravu za 15,7 milionu korun. Stavební firma opravovala sedm set metrů dlouhý úsek od začátku městské zástavby, až po kruhový objezd nedaleko centra.

Během čtyř měsíců se dělníkům povedlo odvést kus poctivé práce. V těchto dnech otevírá hejtmanství další nově opravené silnice po celém Olomouckém kraji. Dobrou zprávou je, že se všechno podařilo stihnout do příchodu zimy,“ připomněl náměstek hejtmana Jiří Zemánek.

Stavební práce byly rozděleny do dvou částí. V jednom úseku došlo k odstranění původních vrstev, výměně podloží a vybudování nové vozovky navržené s ohledem na budoucí dopravní zatížení. V druhém úseku pak byla obnovena svrchní vrstva komunikace a proběhly lokální vysprávky.

 

V rámci úprav jsme opravili také stávající dešťovou kanalizaci, do které bylo svedeno odvodnění vozovky.
Ladislav Růžička, vedoucí odboru dopravy v kraji

 

V rámci úprav jsme opravili také stávající dešťovou kanalizaci, do které bylo svedeno odvodnění vozovky. Podél silnice byla nově osazena obruba, na niž navazuje jednostranný chodník pro pěší,“ doplnil vedoucí odboru dopravy Ladislav Růžička.  

Výstavbu chodníku provázelo ještě zbudování opěrné zdi a přeložka sloupu nízkého napětí. Investorem těchto prací bylo město Konice.

Nedávno jsme psali o zrekonstruované cestě v Prostějově.

Další články