Zde může být vaše reklama.

Povodí Moravy trápí nedostatek vody, je málo sněhu

Povodí Moravy trápí nedostatek vody, je málo sněhu

foto: Povodí Moravy

31. 01. 2022 - 06:06

Dosavadní průběh zimních měsíců zatím napovídá, že letošní nejchladnější období v roce bude suché. Problémy jsou přitom hlavně s nízkými zásobami vody ve sněhové pokrývce. Nízké průtoky řek pak způsobuje i nedostatek srážek.

Na většině vodních toků v povodí Moravy jsou hladiny na podprůměrných hodnotách. Průtoky v řekách se pohybují v rozmezí od 20 do 60 % průměrných lednových hodnot.

Poklesy hladin na některých tocích v povodí střední a dolní Moravy v uplynulém týdnu dosahovaly až 20 cm.

Obecně platí, že toky v podzimních a zimních měsících mají nejnižší vodnost z celého roku. Současná situace je ještě umocněna nedostatkem srážek, který zaznamenáváme prakticky od září. Ani teď v průběhu zimy to zatím nevypadá dobře, zásoby vody ve sněhu jsou nízké. Sníh je přitom velmi důležitý nejen pro doplnění vody v řekách, ale i pro doplnění zásob podzemní vody,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. 

Sněhová pokrývka je oproti dlouhodobému průměru v Olomouckém kraji poloviční, ve Zlínském kraji třetinová, v Jihomoravském dokonce dosahuje pouze čtvrtiny dlouhodobého průměru.

Moravou v Olomouci a Kroměříži protéká 45 % dlouhodobého měsíčního průtoku. Oskava v Uničově je na 27 %, Romže ve Stražisku na 21 %, Bečva v Dluhonicích na 30 %, Dřevnice ve Zlíně na 27 %, Olšava v Uherském Brodě na 22 % normálu. Kyjovka, Jevíčka a Bystřička klesly na hranici sucha. 

Podobný průběh zimy je pro vodohospodáře náročný, neboť vodohospodářská soustava musí reagovat na oba hydrologické extrémy. Sněžení a oteplení je stále reálné, proto musí ponechat v přehradách dostatek místa pro extrémní přítoky do nádrží. Na druhou stranu využívají akumulace vody pro případné sucho, které při pokračování současné hydrologické situace hrozí.

Nízké průtoky jsou vždy nežádoucím jevem. Záleží na tom, v jaké míře se projevují a zda vodním tokem teče alespoň takzvaný minimální zůstatkový průtok, který zajišťuje dostatečné podmínky pro život vodních živočichů a současně ředí člověkem produkované odpadní vody. V současnosti vodní toky  a přehrady plní svoje funkce a minimální zůstatkové průtoky jsou dodržené. Situaci ale sledujeme i ve vztahu k druhému hydrologickému extrému – povodním,“ říká Gargulák.

Další články