Zde může být vaše reklama.

Průtah Bludovem projde opravou, připravte se na objížďky

Průtah Bludovem projde opravou, připravte se na objížďky

foto: ŘSD

16. 08. 2020 - 09:00

Přímo v centru Bludova se sbíhají dvě důležité silnice. Pod místním zámkem se napojuje komunikace I/44 na páteřní vozovku I/11, která vede z Hradce Králové přes zmíněný Bludov, Opavu, Ostravu až ke slovenským hranicím.

Celkem 316 kilometrů souvislého asfaltu tvoří nejdelší silnici první třídy v České republice využívanou tranzitem ze západu země na východ.

Řečí čísel projelo Bludovem průměrně zhruba 14 300 aut denně, z toho dva tisíce byla těžká motorová vozidla. Vysoký poměr zjistilo sčítání dopravy před čtyřmi léty, dnes budou hodnoty ještě děsivější. Hustá doprava v regionu si žádá reakci příslušných orgánů, proto Ředitelství silnic a dálnic ČR řídí tok stamilionových investic odpovídajících současným předpisům. Za dva měsíce bude dokončena oprava obchvatu Postřelmova, na který bezprostředně naváže obchvat Bludova a zároveň dojde k rekonstrukci bludovského průtahu v délce cca 1,5 kilometru.

Průtahem je myšlena část silnice I/44, konkrétně dotčený úsek začíná přibližně 550 metrů před značkou začátek obce Bludov a vede po obecní křižovatku se silnicí I/11, která bude od pondělí zčásti zahrnuta do kompletní obnovy povrchu.

Od 17. 8. 2020 (pondělí) nastanou plošné výměny krytových vrstev včetně lokálních oprav. Součástí zakázky za 17,8 milionů Kč bez DPH je také výměna krytové vrstvy na silnici I/11 v místě křížení s vozovkou I/44. Nadcházející plány zahrnují pročištění příkopů, zpevnění krajnic, obnovu VDZ, a také opravu ploch autobusových zálivů.

Rozdělení opravy průtahu Bludovem:

1) 17. 8. 2020 – 21. 8. 2020: stavební práce v křižovatce silnic I/44, I/11 a III/01119 (fáze 1)
2) 22. 8. 2020 – 30. 8. 2020: částečná uzavírka silnice I/44 (fáze 2A)
3) 31. 8. 2020 – 4. 10. 2020: částečná uzavírka silnice I/44 (fáze 2B).

Objízdné trasy:

Provoz bude veden vždy po neopravované polovině silnice I/44 ve směru z Postřelmova do Bludova. Objízdná trasa z Bludova směr Zábřeh n. M. povede po silnici I/11 do obce Chromeč, dále po silnici III/0444 na Postřelmov s pokračováním klasickou cestou do Zábřehu n. M. Objížďka ze Sudkova do Šumperka je plánována přes silnice III/3703, III/0443 a I/44 směr Bludov, resp. Šumperk.

Děkujeme za šíření informací o opravě a příslušných objízdných trasách.

Další články