Středa 27.9. Jonáš
Menu

Dnes a zítra Volby: způsoby úpravy hlasovacího lístku

Volby: způsoby úpravy hlasovacího lístku

foto: archiv redakce

23. 09. 2022 - 07:58

Po čtyřech letech si budou lidé znovu vybírat své zástupce v komunálních volbách. Ty do proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září. Volí se také senátoři.

Hlasovací lístek

Je vytištěn oboustranně. Vzhledem k tomu, že v Olomouci se volí 45 členů zastupitelstva, obsahuje hlasovací lístek všechny zaregistrované kandidáty v celkovém počtu 429 z celkem 11 volebních stran. „Doporučujeme voličům, aby si hlasovací lístek upravili předem doma, také s ohledem na prostorové možnosti pro úpravu hlasovacího lístku ve volební místnosti,“ doporučuje vedoucí odboru správních činností Magistrátu města Olomouce Alena Daubnerová.

Úprava lístku jedním z uvedených způsobů:

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

„Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží,“ upozorňuje vedoucí odboru Alena Daubnerová.

Další články