Dnes:29°C

Zítra:29°C

Sobota 24.7. Kristýna
Menu

Historicky třetí děkan Děkanem Fakulty zdravotnických věd UP je Martin Procházka

Děkanem Fakulty zdravotnických věd UP je Martin Procházka
Třetí děkan v historii Fakulty zdravotnických věd UP Martin Procházka.

foto: Martin Višňa

12. 10. 2019 - 15:00

Historicky třetím děkanem Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého se na příští čtyři roky stal Martin Procházka, který do současné doby působil jako přednosta Ústavu porodní asistence. V tajné volbě, která jeho zvolení předcházela, mu dalo hlas deset z dvanácti členů akademického senátu fakulty. Martin Procházka byl ve volbách do čela fakulty jediným kandidátem.

„Nemám rád okřídlená slova, ale jeden citát jsem si připravil, a to od mého oblíbeného státníka Winstona Churchilla: Mohu vám slíbit pouze krev, pot a slzy,“ využil posledního slova k senátorům před samotným hlasováním Martin Procházka, který by fakultu rád rozvíjel směrem k excelentní a moderní instituci nadnárodního významu s důrazem na kvalitu vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a ve spolupráci s lékařskou fakultou a Fakultní nemocnicí Olomouc.

Své vize a cíle představil před týdnem na setkání s akademickou obcí fakulty. Jako svůj hlavní úkol vnímá pokračování v přípravě a realizaci nové společné budovy s lékařskou fakultou. Chce se také zaměřit na zlepšení komunikace a vztahů na fakultě, rozvoj mezinárodní spolupráce, na tvorbu kariérního řádu či úpravu mezd akademických pracovníků. Během své řeči také představil tým proděkanů, se kterými hodlá spolupracovat. Ten tvoří Zdeňka Mikšová pro oblast studijních záležitostí, Jiří Vévoda pro vědu a výzkum, Jiří Stavovčík pro vnější vztahy a zahraniční spolupráci a Andrea Drobiličová pro oblast praktické výuky a celoživotního vzdělávání.

Hlasování o kandidátovi na děkana bylo rychlé. V tajné volbě pro Martina Procházku hlasovalo deset z dvanácti členů fakultního akademického senátu, dva se zdrželi. Ke zvolení přitom stačila nadpoloviční většina, tedy sedm kladných hlasů. „Děkuji za důvěru. Věřím, že společně povedeme fakultu úspěšně dál. A doufám, že studenti budou hrdí na svou alma mater a že pedagogové a další zaměstnanci budou rádi, že na této škole mohou pracovat,“ děkoval přítomným Martin Procházka.

Zvoleného kandidáta musí ještě do funkce jmenovat rektor univerzity. „Výsledek volby bezodkladně předáme rektorovi, nový děkan by se vedení fakulty mohl ujmout 1. listopadu,“ doplnil předseda senátu Lukáš Merz.

Martin Procházka bude třetím děkanem fakulty zdravotnických věd. První byla Jana Marečková, od roku 2013 do září letošního roku fakultu vedl Jaroslav Vomáčka. Po jeho rezignaci byla vedením fakulty do zvolení nového děkana pověřena statutární zástupkyně a proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti Zdeňka Mikšová.

Další články