Dnes:28°C

Zítra:29°C

Středa 12.8. Klára
Menu

Hánácká ulice Holičtí se mohou těšit ze dvou opravených cest

Holičtí se mohou těšit ze dvou opravených cest

foto: Archiv města Olomouce

30. 07. 2020 - 09:00

Obyvatelé městské části Holice mohou nově mít radost ze dvou opravených cest a chodníků ve své části města. V polovině letních prázdnin v Holici skončila oprava vozovek a chodníků v ulicích Hanácká a Jaselská.

„Máme zkolaudováno a hotovo. Je dobře, že se konečně podařilo dotáhnout opravy místních komunikací do konce, protože po nich lidé v Holici už delší dobu volali. Celkové náklady na stavbu, kterou jsme zahájili letos v dubnu, vyšly na 6,3 milionu korun,“ popsal náměstek primátora pro dopravu Martin Major.

Zejména v ulici Hanácké se jednalo v podstatě o kompletní výstavbu nové vozovky, včetně spodních vrstev a nového chodníku na jižní straně ulice. Do průběhu oprav, které probíhaly v režii města, se zapojila i Vodohospodářská společnost, která na několika místech vyměnila uzávěry vodovodního řadu, a opravila kanalizační vpusti.

„Po celou dobu stavby jsme kladli velký důraz na komunikaci s občany, pro které znamenala úplná uzavírka uvedených ulic nemalé komplikace. Rychle se podařilo vyřešit náhradní svoz domovního odpadu a našlo se i řešení pro realizaci domovních přípojek,“ poznamenal náměstek Major. Pracovníci stavební společnosti se snažili vyjít vstříc obyvatelům i při finální úpravě přístupů z nového chodníku ke vchodům do jednotlivých domů.

Konstrukce nové vozovky nyní zajišťuje optimální odvod srážkových vod do stávající kanalizace po celé délce obou ulic.
 
„Dešťové počasí sice způsobilo menší komplikace těsně před pokládkou živičných vrstev vozovky a závěrečná fáze stavby tak byla mírně posunuta do období s odpovídajícími klimatickými podmínkami, přesto se stavbu podařilo dokončit ve velmi dobré kvalitě a v obě opravené ulice se vrátily do svého běžného provozu,“ uzavřel náměstek Martin Major.

0 komentářů

Další články