Čtvrtek 7.12. Ambrož/Benjamín
Menu

Zaplněný kruhový objezd Kolony u Globusu? Nejspíš do roku 2026

Kolony u Globusu? Nejspíš do roku 2026
Kruhový objezd u Globusu.

foto: Wikipedia

26. 05. 2020 - 12:19

Napojení olomouckého obchvatu vede na kruhový objezd u Globusu, na západním okraji Olomouce ve směru na Hradec Králové od roku 2007. Za tu dobu se obchvat stal terčem mnoha nářků i vtípků nejen mezi občany Olomouce. Podle informací z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se situace v únoru letošního roku posunula do další fáze.

I přesto ještě minimálně šest dalších let ježdění po tomto kruhovém objezdu všechny řidiče čeká. V současné době se zpracovává podrobný geotechnický průzkum. 18. února 2020 zahájil Magistrát města Olomouc územní řízení. Projekt dostal název D35 Křelov - Slavonín, 2. etapa, stavba 3508.2.

Jaký je dopravní význam stavby?

"Předmětný úsek 3508.2 je součástí tahu dálnice D35 Hradec Králové – Svitavy – Olomouc – Lipník nad Bečvou. Druhá etapa západní části obchvatu Olomouce spojí současný konec D35 ve směru od Mohelnice s první etapou, stavba 3508.1," stojí v informačním letáku ŘSD ke stavbě.

Dokončením této stavby bude zkompletován obchvat Olomouce a D35 vytvoří nepřerušený tah mezi Mohelnicí a Lipníkem nad Bečvou mimo město Olomouc. Tento tah tvoří v oblasti střední Moravy součást „křižovatky“ tranzitních cest mezistátních i vnitrostátních –východní Čechy - Morava, Ostrava – Praha, s vazbou na oblast Jeseníků.

Současně je stavba 3508 vedena v poloze západní tangenty k městu, a tvoří (spolu s jižním obchvatem) nedílnou součást jeho základního komunikačního systému. Vazba na městskou síť je zvýrazněna polohou jejího připojení v trase Severního spoje.

"Vzhledem k regionálnímu významu města Olomouce, i očekávané dislokaci podnikatelských aktivit do atraktivního prostoru podél dálnice D35, bude tedy plnit i redistribuční funkci zdrojové a cílové dopravy a v menší míře nabídne i trasu pro vnitroměstské cesty při jeho obvodu. Úsek stávající silnice I/35 s původní MÚK Křelov bude přeřazen do nižší silniční sítě a napojen na souběžnou silnici II/635," mohou si lidé přečíst ve zprávě ŘSD.

Další články