Dnes:3°C

Zítra:1°C

Středa 8.12. Květoslava
Menu

Budova bývalých jatek Město chystá smlouvu na plochu tržnice, kolem krouží podnikatelé

Město chystá smlouvu na plochu tržnice, kolem krouží podnikatelé
Budova bývalých jatek, u kterých stojí prostor tržnice

foto: Archiv redakce

26. 11. 2020 - 06:31

Hned několik zájemců krouží kolem plochy staré tržnice, kterou má ještě stále v nájmu olomoucký podnikatel Richard Morávek. Ten smlouvu vypověděl, město teď chystá novou. Kolem možnosti pronájmu totiž krouží hned několik podnikatelů.

To, že Morávek nájem vypověděl a chystá se nová smlouva ohledně pronájmu lukrativních prostor u bývalých jatek v blízkosti hlavních olomouckých náměstí, potvrdila Večerníku mluvčí radnice Radka Štědrá.

„Smlouva byla ze strany nájemce vypovězena a jednoroční výpovědní doba začala běžet začátkem měsíce listopadu 2020. Původní nájemní smlouva měla vypršet 31. prosince 2022,“ napsala na dotaz Večerníku Štědrá. 

„Na nájemce tržnice, kterému budeme chtít umožnit dlouhodobější nájem a současně po něm však budeme požadovat provoz a správu zeleninových trhů, vyhlásíme standardní výběrové řízení, protože nám zákony neumožňují jiný postup,“ uvedla Štědrá.

K novému výběrovému řízení se pro Večerník vyjádřil náměstek primátora Matouš Pelikán. 

„Do konce výpovědní doby plánujeme vybrat pomocí standardního vývěrového řízení nového pronajímatele, který správu trhů převezme, nebude-li je město chtít samo nebo prostřednictvím své akciové společnosti provozovat," říká náměstek primátora pro oblast majetkoprávních věcí Matouš Pelikán.

O plochu má zájem hned několik olomouckých podnikatelů
V případě výhodných podmínek by o pronájem měl zájem i Richard Morávek, dalšími zájemci by dle svých slov mohli být také Richard Benýšek, Pavel Široký a další zájemci.

Morávek Mladé frontě DNES řekl, že by o pronájem měl zájem v případě výhodně nastavených podmínek.

„Jsme nadále připraveni se na rozvoji tržnice podílet a hledat formy spolupráce s městem,“ řekl deníku.

Pro někoho možná překvapivým zájemcem o pronájem prostoru tržnice by mohl být olomoucký podnikatel a investor Richard Benýšek. Také toho oslovil Večerník s otázkami na možný pronájem prostoru.

„Olomouc a Olomoučané si zaslouží místo, kde by zahradníci, malopěstitelé a sedláci z okolí prodávali svoje výpěstky. Plocha za tržnicí přežila staletí a není absolutně důvod na lokaci tržiště cokoliv měnit. Jako olomouckého patriota mě nesmírně trápí neutěšující stav tržiště, kdy betonové stoly pamatují ještě dobu, kdy jsem na tržnici prodával i já, a to pěstitelské výpěstky z našeho záhumenku v Horce nad Moravou. Je mým zájmem předložit takovou nabídku Statutárnímu městu Olomouc, která bude pro město maximálně uspokojující, vhodně doplní prostor mezi centrem města a Šantovkou a stane se místem, kde si budou obyvatelé města a jeho návštěvníci schopni nakoupit čerstvé a přírodě šetrným způsobem pěstované potraviny,“ napsal Večerníku Benýšek.

O pronájem prostoru by mohl mít zájem také podnikatel Pavel Široký, který už vlastní budovu bývalých jatek, která je momentálně prázdná. Široký další investice podmiňuje právě třeba i vyřešením pronájmu tržnice, což dával najevo už při odkupu budovy bývalých jatek. Tu koupil na jaře 2019 od již zmíněného olomouckého investora a developera Richarda Morávka za 39,7 milionů korun.

Jeden z řady dalších zájemců, Jaromír Zavřel, dále zmínil i možnost vizuálního napojení prostoru na prstenec olomouckých parků prostřednictvím umístění zeleně a komunitních zahrad se samosběrem dešťové vody.

Ať už připravovanou smlouvu získá kdokoliv, prostor tržnice si po letech stagnace zaslouží důstojnou sociální a kulturní náplň. Doufejme, že subjekt, který v novém výběrovém řízení smlouvu získá, bude schopný kvalitně naplnit nejen očekávání magistrátu, ale i celé olomoucké veřejnosti. Mnozí z aktuálních zájemců již měli příležitost k urbanistickému rozvoji Olomouce přispět a dostatečným kapitálem i zkušenostmi v podobných projektech disponují.
 

Další články