Zde může být vaše reklama.

Převod bytů Město Olomouc chce nájemníkům převést družstevní byty

Město Olomouc chce nájemníkům převést družstevní byty
Ilustrační foto

foto: Pixabay

28. 05. 2020 - 08:03

Velkou pozornost věnuje vedení města situaci nájemníků družstevních bytů v Olomouci. Radnice nerozporuje a nikdy nerozporovala právo nájemníků těchto bytů na jejich převod do osobního vlastnictví. Přestože nyní z iniciativy jedné z nájemnic probíhá soudní jednání, kde je město spolu s družstvem na straně žalované, neznamená to, že radnice není připravena dodržet práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv. Na předmětných družstevních bytech město nechtělo a nechce vydělávat, naopak v minulosti udělalo řadu věcí pro to, aby byly bytové domy v pořádku dostavěny a lidé v nich mohli spokojeně bydlet.

„Soudní řízení vnímáme jako možnost vyjasnit po právní stránce situaci. Pokud soud konstatuje platnost přes dvacet let staré „smlouvy“, nic nebrání převodu bytu do vlastnictví nájemníků,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Pokud soud konstatuje neplatnost „smlouvy“, je právní zástupce města pověřen k hledání právní cesty k převodu bytů za původních podmínek, tedy bez doplatku. Zdůraznil také, že město svůj postoj nemění a že ho zcela shodně prezentovalo i v rámci probíhajícího soudního řízení.

„Důležitým faktem je sdělení, že město nikdy nechtělo na předmětných bytech jakkoli vydělávat. Stejně tak město nechce vyvolávat právní nejistotu nájemníků. Naopak hledáme cestu, aby zvolený právní postup nemohl být kdykoli v budoucnu nikým napaden,“ konstatoval náměstek primátora Martin Major.

Město může také zaručit stejný a rovný přístup ke všem nájemníkům předmětných bytů bez ohledu na to, zda a kým jsou právně zastoupení, či právně zastoupeni nejsou. Uměle jitřené vášně a obavy nájemníků jsou z pohledu města naprosto zbytečné.

„Nájemníci v družstevních bytech nemusí mít strach ani z termínu vypršení nájemní smlouvy. Město jim garantuje prodloužení nájemní smlouvy za stávajících podmínek až do okamžiku převodu bytů,“ doplnil náměstek Matouš Pelikán.

Další články