Dnes:28°C

Zítra:30°C

Čtvrtek 29.7. Marta
Menu

Olomouc bude mít strategii, ke zmírnění dopadů klimatických změn

Olomouc bude mít strategii, ke zmírnění dopadů klimatických změn

foto: Lukáš Blokša

16. 01. 2021 - 10:46

Olomouc bude mít novou strategii, jak čelit dopadům klimatických změn. Jedná se o celospolečenské téma, které má dopady nejen na lidskou společnost, ale také přírodní ekosystémy a biologickou rozmanitost. Změna klimatu, která může mít různé původce, je realitou. Přílišným změnám se však dá bránit pomocí včasných a chytrých opatření, která by dokázala možné dopady mírnit, případně s nimi počítat a připravit se na ně. Město i tak nechává zpracovat novou Adaptační a mitigační strategii.

Podle zástupců města se musí lidé potýkat s častějšími vlnami veder a mrazů, ale také s povodněmi, suchem a dalšími extrémy, týkajícími se výkyvů počasí, kdy jde o projev klimatických změn. 

„Nepříznivé dopady probíhajících klimatických změn mají omezit právě adaptační opatření vycházející ze strategie, kterou si nyní necháváme zpracovat. Smyslem mitigačních neboli zmírňujících opatření je pak snížit emise skleníkových plynů,“ vysvětluje primátor města Miroslav Žbánek. Ve zkratce tak popsal, čeho se bude strategie týkat. Zároveň dodal, že některá opatření už město realizuje.

„Stále řešíme úsporu energie, zejména co se týká budov, dopravy a veřejného osvětlení, Olomouc pravidelně vítězí v třídění odpadů, budeme budovat i nové re-use a odpadové centrum. I tak si ale myslím, že spolupráce s dalšími městy nám může velice pomoct, například v dosahování úspor a opatření za vynaložení jen běžných investic," doplnil.

Praktická podoba mitigačních opatření totiž leží v úsporách energie, která přispívá k ochraně klimatu i úspornějšímu provozu. Samotná strategie je totiž jen jedním z dokumentů, který má napomáhat v směřování budoucích investich a rozvojových plánů města Olomouce.

Důležitou součástí celé strategie je také informovat široké veřejnosti o současné situaci kolem produce oxidu uhličitého, ale také o rizikových místech a opatřeních, která majá minimalizovat dopady klimatických změn na území Olomouce.

Zpracovaní strategie bude město hradit z vlastního rozpočtu a devadesát procent půjde z dotace. Město zaplatí zhruba 140 tisíc korun. Zástupcům magistrátu se totiž podařilo uspět se žádostí o podporu z dotačního programu Státního fondu životního prostředí.

Co bude strategie obsahovat?

Zájemci v Adaptační a mitigační strategii města Olomouce najdou nejnovější trendy týkající se energetiky i udržitelné dopravy, které spočívají na principech SmartCity a krzizového řízení. Zároveň bude strategie obsahovat energeticky úsporná opatření a tvořit ji budou výstupy projektu Olomouc plánuje budoucnost 2 a Energetická koncepce Olomouckého kraje.

Konkrétní opatření budou záviset na vlivu možnosti čerpat finanční prostředky z dotačních titulů Evropské unie, případně Norských fondů.

Další články