Zde může být vaše reklama.

Olomouc podpoří třídění gastroodpadu

Olomouc podpoří třídění gastroodpadu
Nádoby na gastroodpad

foto: Archiv Olomouc.eu

11. 10. 2021 - 09:20

Město Olomouc se i díky zodpovědnosti svých občanů pravidelně umisťuje na předních příčkách v soutěžích třídění odpadu. Od prvního listopadu dostanou Olomoučané další možnost, jak ulevit plným nádobám na směsný odpad. V ulicích se totiž zkušebně objeví nádoby na gastroodpad.

V rámci zkoušky se čtyřicet nových nádob objeví na sídlišti Povel. Sesbíraný gastroodpad bude následně použitý při výrobě bioplynu, potažmo biometanu, elektřiny a tepla v Rapotíně. Pokud se třídění a sběr gastroodpadu na sídlišti povel osvědčí, v polovině příštího roku by se mohly nádoby objevit také v jiných částech města.

„Větší separaci vytřiditelných složek biologicky rozložitelného komunálního odpadu nám nově ukládá legislativa a já jsem moc rád, že se nám podařilo navázat spolupráci s firmou, která projekt „Třídím gastro“ úspěšně odstartovala už na Šumpersku. V Olomouci lidé tuto možnost najdou od listopadu na čtyřiceti místech lidnatého sídliště Povel, kde mohou do tmavě hnědých popelnic s označením „gastroodpad“ vhazovat kuchyňské zbytky i třeba prošlé potraviny. Podtrhuji tmavě hnědé, protože světle hnědé nádoby na bioodpad již v ulicích máme a právě v nich mnohdy nesprávně končí gastroodpad živočišného původu, který tam nepatří. Věřím, že pokud budou Olomoučané této možnosti využívat, podaří se poměrně výrazně snížit podíl směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku. Každá recyklace má smysl. Snad bude třídění odpadu z kuchyně úspěšné i v Olomouci,“ věří náměstek primátora města Olomouce Otakar Bačák, který má odpadové hospodářství města ve své kompetenci.

Nádoby na gastroodpad budou tmavě hnědé a mít objem 120 litrů. Občané do nich mohou vyhazovat různé typy kuchyňských odpadů, od tepelně upravených, až po neupravené potraviny rostlinného či živočišného původu, prošlé potraviny. A to i s původním obalem. Vyhazovat se bude moct také maso, mléčné výrobky, pečivo, cukrovinky, čaje a kávová sedlina.

„Tento odpad je možné do popelnice vhodit v jakémkoli obalu kromě skla, to do nádob na gastroodpad nesmí. Tyto nádoby budou vypadat vlastně jako menší popelnice na bioodpad, ale budou mít speciální těsnící systém, aby vyhozené zbytky v okolí nezapáchaly a nelákaly třeba potkany. Podle zkušeností odborné firmy ze Šumperska měla prý instalace těchto sběrných nádob dokonce takový efekt, že se u kontejnerů i v rizikových lokalitách potkani přestali úplně objevovat. Právě proto, že už je nelákaly zbytky jídla vyhozené do klasických popelnic nebo kontejnerů na směsný odpad. To samozřejmě může dobře fungovat pouze v případě, že nádoby budou lidé pečlivě zavírat. Konkrétně Povel v posledním roce bojuje s větším výskytem potkanů, proto doufám, že třídění kuchyňských zbytků zafunguje i v tomto směru,“ vysvětluje používání i výhody nových sběrných nádob náměstek Bačák.

„Nový odpadový zákon ukládá obcím povinnost omezit skládkování znovu využitelných a recyklovatelných složek komunálního odpadu a my nyní vycházíme vstříc jejich poptávce po separaci gastroodpadu. Ta má být navíc brzy pro obce povinná. Projekt Třídím gastro je první iniciativou podobného druhu v republice a jak se ukazuje na případě Šumperka, lidé mají o projekty tohoto typu zájem a rádi se na správném třídění gastroodpadu podílejí. Věřím proto, že i v Olomouci, s níž nyní nově navazujeme spolupráci, se projekt osvědčí,“ podotýká Tomáš Voltr, výkonný ředitel Energy financial group, která se rozhodla tento projekt pilotně zahájit v okolí bioplynové stanice v Rapotíně, kterou vlastní, aby si ověřila, jak se nový systém sběru a recyklace gastroodpadu ujme.

„Po čtvrt roce od spuštění už víme, že jdeme správným směrem, čemuž napovídá i nově navázaná spolupráce s Olomoucí. Lidé se do třídění gastroodpadu pustili velmi zodpovědně, takže např. ze Šumperka k nám do Rapotína každý týden putuje více než 2 tuny biologicky rozložitelného odpadu. To ročně dělá zhruba 100 tun odpadu, který neskončí na skládce, ale místo toho najde energetické využití. Takové množství dokáže zajistit elektřinu na celý rok až pro 40 domácností nebo vytvořit bioCNG k ujetí cca 100 000 km,“ uzavírá Tomáš Voltr, výkonný ředitel Energy financial group.

Rozmístění nových sběrných nádob na gastroodpad v Olomouci (mapa)

 1. Finská
 2. Heleny Malířové 8
 3. Heyrovského 1
 4. Heyrovského 8
 5. Heyrovského 9
 6. Heyrovského 17
 7. Heyrovského 25
 8. Janského / Heyrovského 37
 9. Janského 2
 10. Janského 3
 11. Janského 5
 12. Janského 7
 13. Janského 9
 14. Janského 15
 15. Janského 16
 16. Jeremiášova 5-7
 17. Jeremiášova 12
 18. Jeremiášova 16
 19. Jeremiášova 24
 20. Kischova / Nedvědova 1
 21. Kischova 2
 22. Kischova 3
 23. kpt. Jaroše 5
 24. kpt. Jaroše 11
 25. kpt. Jaroše 19
 26. Lužická / Nedvědova 13
 27. Lužická 10 / Sienkiewiczova 13
 28. Lužická 12
 29. Lužická 16
 30. Nešporova 1
 31. Nešporova 13
 32. Schweitzerova 58
 33. Schweitzerova 64
 34. Schweitzerova 76
 35. Sienkiewiczova 3
 36. V Křovinách 1
 37. V Křovinách 5
 38. V Křovinách 6
 39. Velkomoravská 12
 40. Velkomoravská 18

Další články