Zde může být vaše reklama.

Olomoucká fakultní nemocnice rekonstruuje ORL

Olomoucká fakultní nemocnice rekonstruuje ORL

foto: FNOL

13. 09. 2019 - 15:00

Od pondělí 16. září obsadí část prostor Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Olomouc stavební dělníci. V jedné z nejstarších budov v areálu nemocnice bude zahájena modernizace ambulancí a poraden nacházejících se v suterénu a přízemí objektu. Rekonstrukci za více než 3,8 milionu korun bez DPH provádí firma OHL ŽS a potrvá zhruba čtyři měsíce. Během této doby se personál i návštěvníci kliniky musejí připravit na omezení a nepříjemnosti vyplývající ze stavebních prací.

„Plánovaná rekonstrukce ambulantních prostor naší kliniky pomůže vyřešit dlouhodobý nedostatek prostor pro vyšetřování nemocných. V průběhu let nebylo kde vyšetřovat pacienty nově vznikajících specializovaných poraden zaměřených například na chrápání či potíže s polykáním. Navíc počítáme i se zkvalitněním postgraduální přípravy pro naše lékaře díky tomu, že nám nové prostorové uspořádání umožní vznik paralelních poraden, kde bude vedle sebe ambulovat mladý lékař v přípravě k specializaci a zkušený ORL chirurg,“ vysvětluje účel zahajované přestavby přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Olomouc Richard Salzman.

Rekonstrukce se dotkne dvou pater budovy, v níž klinika známá pod zkratkou ORL sídlí. „V přízemí bude stávající vyšetřovna rozdělena z provozních důvodů na dvě samostatné a úpravami projde komunikační prostor  k jednotlivým vyšetřovnám, sociální zařízení a lékařský pokoj. V suterénu vznikne ke stávajícím vyšetřovnám navíc jedna nová pro účely foniatrických vyšetření,“ popisuje modernizaci Otakar Spáčil z Odboru investic olomoucké fakultní nemocnice.

Stavební práce v prostorách kliniky budou znamenat dočasná omezení provozu a také průchodnosti stávajících ambulancí. Největší zátěž s sebou ponesou bourací práce, které jsou plánovány na druhou polovinu září a také na půli listopadu. „Vzhledem k tomu, že v provozu bude pouze jedna ambulance, je třeba počítat se snížením počtu pacientů, kteří budou moci být ošetřeni v rámci ambulantní a konziliární činnosti. Prodlouží se čekací doby a nezbytnou komplikací bude také větší hluková zátěž a v určitých fázích rekonstrukce i vibrace. Zároveň prosíme ostatní kliniky o zvážení indikace jednotlivých vyžádaných vyšetření,“ upozorňuje primář Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Jiří Hoza.

Další články