Zde může být vaše reklama.

Olomoucké děti znají bezpečnou cestu do své školy

Olomoucké děti znají bezpečnou cestu do své školy
Vizuál projektu.

foto: Olomouc

27. 05. 2020 - 07:36

Bezpečná cesta do školy. Tak se jmenuje projekt, který pro všechny olomoucké základní školy vytvořil tým z Útvaru hlavního architekta města Olomouce. V praxi jde o bezpečnostní inspekci, kterou ovšem neposuzovali odborníci, ale ti, kteří tuto cestu chodí každý všední den, tedy školáci.

 

Jedním z hlavních cílů projektu byla identifikace nebezpečných míst, aby se dalo předcházet dopravním nehodám v místech, kde se pohybují děti. A spolupráce s dětmi dovolila získat zpětnou vazbu přímo od nich.

„Chceme v první řadě co nejvíce minimalizovat jejich vznik, a pokud už k nehodám přece jen dojde, měly by mít co nejmírnější následky. Větší bezpečnost na cestách do školy zároveň umožňuje rodičům nechat své děti volněji se pohybovat, což zvyšuje počet žáků chodících do školy pěšky nebo jezdících na kole,“ uvedl primátor Miroslav Žbánek.

Podle Martina Luňáčka z Útvaru hlavního architekta nemívá dospělý, kolikrát i odborník, jasnou představu o tom, jak se dítě v dopravním provozu skutečně cítí, co jej znevýhodňuje a co omezuje.

„Primárně tento projekt cílil na žáky čtvrtých a pátých tříd na prvním stupni a na osmáky a deváťáky z druhého stupně. Součástí našeho záměru bylo také naučit děti spolupracovat v týmu a vnímat své okolí,“ vysvětlil Luňáček. Do projektu se zapojilo 16 základních škol, v průzkumu odpovídali přibližně 1600 žáků, kteří předali 240 podnětů k řešení.

Školy dostaly mapku svého okolí a žáci do ní zakreslili nebezpečná nebo problematická místa. Ty v mapě označili a připojili stručné vysvětlení, jako například, že chybí přechod pro chodce, parkující auta zabraňují dostatečnému výhledu, projíždějící auta jezdí příliš rychle.

„Pro správnou analýzu problému je nejdůležitější právě jejich pohled. Takto lze poměrně detailně zmapovat okolí školy a získat přehled o nebezpečných místech i trasách, kudy děti chodí,“ dodal Luňáček.

Průzkum také zjišťoval způsob dopravy dětí do a ze školy, času stráveného cestou do školy nebo informace o pocitu bezpečí.

A výsledek? Pokud se žáci cítí při cestě do a ze školy nebezpečně pak je nejčastěji kvůli velkému provozu a nevhodně parkujícím autům. Obavy také mají z bezdomovců, opilců či narkomanů. Nepotvrdily se všeobecně proklamované mýty, kdy většina dospělé populace si myslí, že děti jsou do školy dopravovány autem, a proto je třeba pro ně vytvořit mnohem lepší zázemí. Opak je pravdou, většina žáků do školy chodí pěšky.

Vyhodnoceny jsou i všechny mapové podklady. Výstupy toho, co žáci zakreslili do map. A ty jsou k dispozici na webu Spokojená Olomouc.

Další články