Zde může být vaše reklama.

Otevřená radnice: Co říkáte na květinovou výzdobu sloupu?

Otevřená radnice: Co říkáte na květinovou výzdobu sloupu?

foto: Archiv HV

27. 06. 2020 - 12:00

Máte otázku na olomoucké radní? Chcete aby na ni veřejně odpověděli v Hanáckém Večerníku? V rámci seriálu "Otevřená radnice" vaše dotazy rádi předáme. Své dotazy posílejte na mail otevrenaradnice@hanackyvecernik.cz.

Co říkáte na kvetinovou výzdobu sloupu? Lenka H.
Odpovídá Markéta Záleská, náměstkyně primátora

Květinové dekory na sloupu Nejsvětější Trojice jsou novinkou a rozšiřují pro letošní turistickou sezónu květinovou výzdobu v centru města. Očekávali jsme, že někomu se to líbit nemusí. Spíše nás překvapily názory, že toto pojetí Trojici znevažuje či poškozuje. Na vysvětlenou. Instalace je provedena dle podmínek stanovených orgánem památkové péče. Květiny jsou v dřevěných truhlících, pod nimiž je na pevném igelitu umístěna geotextílie z důvodu ochrany kamene.  Floristické zdobení k baroknímu sakrálnímu umění organicky patří, baroko bylo dobou velmi živou a pestrou a i při nejrůznějších náboženských slavnostech se květiny hojně využívaly. Zapojit náš nádherný barokní sloup do sezónní výzdoby jsme se rozhodli i proto, že si letos připomínáme dvacáté výročí jeho zápisu na seznam UNESCO. Nemáme se bát památky oživovat a ukazovat je i jinak a tím zdůrazňovat jejich kulturní hodnotu. Květiny Olomouci sluší a patří k ní.

Jak postupují protipovodňová opatření v centru? Tomáš F.
Odpovídá primátor Mirek Žbánek

Základní a podstatnou odpovědí je, že probíhají bez větších problémů a podle dohodnutého harmonogramu. To je pro nás velmi důležité, protože si nikdo nepřeje, aby stavba omezovala život města ani o den déle, než je nutné. Stavbu naštěstí nijak vážně nezdržela koronavirová krize, ani nedávné povodně v regionu. Nejviditelnější částí prací je demolice mostu na Masarykově třídě a stavba mostu nového. Povodní polovina mostu je zbourána a už jsou založeny obě dvě opěry nového mostu. V Itálii mezitím specializovaný výrobce připravuje kovovou konstrukci nového mostu, kterou pak budou v druhé polovině roku po kolejnicích zasunovat z jednoho břehu na protější stranu. Letos v prosinci má být hotova první polovina mostu, v prosinci 2021 stavba slibuje dokončit druhou polovinu mostu a v květnu roku 2022 se mají na novém mostě projet první auta a tramvaje. Hotové je už nábřeží na obou stranách řeky mezi ulicí Šmeralova a Kosmonautů, zde se dolaďují poslední detaily. Stavbaří pracují i v okolí mostu v Komenského ulici, kde dokončují zdi nábřežní a připravují budoucí náplavku.

Další články