Zde může být vaše reklama.

Radniční zájem zabral Počet nelegálně parkujících kamionů v Olomouci klesá

Počet nelegálně parkujících kamionů v Olomouci klesá

foto: archiv

29. 08. 2019 - 19:00

Parkování kamionů a jejich průjezd městem, úseky s častým překračováním rychlosti a novinky v parkovací politice. To jsou hlavní body práce pracovní skupiny pro bezpečnost silniční dopravy v Olomouci. Ta se schází od začátku nynějšího volebního období a její snaha už má první prokazatelné výsledky.

Jako jeden z velkých problémů se od začátku roku ukazovaly narůstající počtu kamionů, jejichž řidiči v Olomouci navzdory pravidlům parkují a tráví povinné přestávky. Na několika místech ve městě vyrostly nelegální odstavné plochy, kde bylo možné potkat desítky kamionů, nejčastěji se zahraničními registračními značkami. Už v červnu začala cílená akce, která kombinuje intenzivní kontroly, represi a komunikaci s autodopravci. Policie a strážníci kontrolovali skoro dvě stovky parkujících kamionů. Výsledkem je snížení těchto případů až o sedmdesát procent. „Dosavadní výsledky mne naplňují mírným optimismem. Ve snaze omezit tento negativní jev budeme pokračovat, byť řešení má v rukou především stát. Nikoliv město, ale stát totiž musí zřídit dostatek regulérních odstavných ploch pro kamiony. My jsme rádi, že takový záměr teď stát avizoval a vycházíme mu vstříc tak, že máme i v územním plánu vytipované lokality, vhodné k takovému účelu,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek. Navíc se v poslední době ukazuje, že i některé obchodní firmy budou mít zájem vytvořit pro kamiony, které k nim zajíždějí, nějaká legální místa pro stání. 

Město se snaží vyjednat s ministerstvem dopravy také další možnost omezení průjezdu tranzitní kamionové dopravy přes město. „Někteří řidiči, a opět to platí zejména o těch zahraničních, se vyhýbají dvěma mýtným branám tak, že si zkracují cestu a projíždějí městem přes Velkomoravskou a Brněnskou ulici. Tomu chceme zabránit, a podobně jako na Foerstrově ulici zde zakázat vjezd vozidel nad dvanáct tun. K takovému kroku ale potřebujeme souhlas ministerstva, o což se snažíme,“ řekl primátor Žbánek.

Dalším palčivým problémem, na nějž si stěžuje řada občanů, je velmi časté porušování povolené rychlosti v Přerovské ulici. Měření ukázalo, že rychlost zde porušuje až deset tisíc řidičů týdně! Obvykle jde o překročení rychlosti o deset až dvacet kilometrů za hodinu, rekordní hazardér tady ovšem projížděl rychlostí 147 km/hod. „Rozhodli jsme se řešit tento problém pomocí stacionárních radarů, jiný postup tady asi nepomůže. Nejde nám o šikanování běžných řidičů, ale o trest pro ty, kdo opravdu naprosto ignorují povolenou a bezpečnou rychlost,“ okomentoval záměr města Mirek Žbánek. Dodal, že výnos z případných pokut bude použit výhradně na další zvýšení bezpečnosti na silnicích.

Ke snížení rychlosti ve Velkomoravské ulici by mělo vést zavedení nočního režimu celočervené křižovatky. Při něm semafory reagují na přijíždějící vozidlo a jeho rychlost. Pokud jede řidič správnou rychlostí, červený signál se přepne na zelenou, pokud rychlost překračuje, semafor jej červenou donutí zastavit. Tento systém už funguje na největší křižovatce v Hodolanech. „Zabýváme se ale i dalšími podněty z ostatních městských částí, které nás upozorňují na dopravní problémy,“ dodal primátor Mirek Žbánek.

Dalším tématem, kterým se pracovní skupina zabývá, je i parkovací politika města. V tomto ohledu se nyní připravuje projekt, který by měl ukázat, jak systematicky řešit problémy, spojené s parkováním v Olomouci.

Další články