Dnes:13°C

Zítra:8°C

Neděle 23.2. Svatopluk
Menu

Proč dehonestační kampaň? Povodí Moravy: Průšvihy svedeme na „notorické stěžovatele“!

Povodí Moravy: Průšvihy svedeme na „notorické stěžovatele“!

10. 05. 2019 - 11:01

Tohle není hezké! Obyvatelé okolí Bristolu, kterým následkem prací na II. etapě protipovodňových opatření, jsou vláčeni veřejným prostorem, Povodí Moravy proti nim rozjelo těžkou dehonestační kampaň. Samo Povodí má přitom průšvihů při stavbě víc než dost.

Povodí Moravy zveřejnilo na přelomu měsíce tiskovou zprávu, dodnes dohledatelnou na jejich oficiálním webu, s  titulkem „Otevření mostu na ulici Komenského v Olomouci může zdržet čtveřice obyvatel“. Ve zprávě se píše, že „Stavba protipovodňových opatření v  Olomouci pokračuje podle plánu. Dělníci i  stroje pracují na obou březích prakticky v celém úseku od mostu na ulici Komenského až po most na ulici Kosmonautů. Dosavadní úspěšný průběh prací, který je i po roce od zahájení v  souladu harmonogramem této náročné stavby, mohou zpomalit kroky čtyř obyvatel, kteří postup prací opakovaně napadají.“ O kousek dál dokonce Povodí vyhrožuje zdržením prací. „Stejná čtveřice přitom již v minulosti obvinila Povodí Moravy, s. p. z nedodržení projektové dokumentace a věc ohlásila přímo na Policii. Ta na základě vyšetřování dala za pravdu Povodí Moravy, s. p. a potvrdila, že byly dodrženy všechny podmínky provádění stavby podle projektové dokumentace a že investor i zhotovi
telé podnikli všechny kroky, aby předešli možnému nebezpečnému vlivu stavby na okolní zástavbu. „Obavy obyvatel bereme vážně, což je zřejmé i z nebývalého rozsahu preventivních opatření a odborných posudků, které byly v rámci této stavby zpracovány. Nemůžeme proto souhlasit s obstrukčním jednáním několika jednotlivců, kteří své názory navíc doposud nedoložili jakýmikoliv odbornými podklady. Tyto obstrukce stavbu protipovodňové ochrany nezastaví, nicméně mohou zapříčinit zdržení postupu prací,“ uvádí Povodí Moravy slovy svého generálního ředitele Václava  Garguláka.


A co těch 14 milionů, které Povodí Moravy odmítlo zaplatit za zábor?

Stavbu přitom od samého počátku provázejí komplikace, způsobené právě Povodím Moravy a  jeho nestandardním postupem ve věci úhrady za zábor veřejného prostranství během stavby. Tuto částku obvykle platí investor stavby, jímž je Povodí, to ale peníze platit nechtělo a v loňském roce hrozilo olomoucké radnici, že ustoupí od stavby. Ta nakonec pod nátlakem sumu zaplatí, aby k přerušení stavebních prací nedošlo.
Povodí Moravy přitom už před třemi lety přišlo o svého tehdejšího generálního ředitele Hodovského, kterého ministr Jurečka odvolal mimo jiné právě kvůli nezvládnutým protipovodňovým opatřením v  Olomouci. Obyvatelé Olomouce, kteří se nyní ohrazují proti způsobu vedení stavby, evidují na svých nemovitostech praskliny, Podle jejich slov došlo k poškození budov zhutňováním zeminy při nedávných úpravách inženýrských sítí, které dělníci kladli až k patě domů. Majitelé nemovitostí věc okamžitě nahlásili na policii, ke škodám se ale doposud nikdo nehlásí.

Vlastimil Blaťák
Autor: Vlastimil Blaťák

0 komentářů

Další články