Univerzita Palackého uspěla v novém mezinárodním hodnocení zaměřeném na dopad univerzit

Univerzita Palackého uspěla v novém mezinárodním hodnocení zaměřeném na dopad univerzit
Rektorát UP - ilustrační foto

05. 04. 2019 - 14:00

Olomouc – Univerzita Palackého v Olomouci se umístila na 101. až 200. místě v novém mezinárodním žebříčku vysokých škol THE: University Impact Ranking 2019, který je zaměřený na udržitelné cíle rozvoje OSN a zohledňuje sociální i ekonomické dopady univerzit. Společně s Českou zemědělskou univerzitou v Praze dosáhla nejlepšího výsledku ze zúčastněných tuzemských vysokých škol, na 301+. pozici figurují Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. První vydání žebříčku zahrnuje přes 450 univerzit ze 76 zemí světa.

Rektor Jaroslav Miller označil umístění Univerzity Palackého v mezinárodním žebříčku THE, který zohledňuje společenskou odpovědnost a důraz na principy udržitelného rozvoje, za úspěch.

Ukazuje, že naše univerzita se stává jedním z globálních průkopníků, kteří vědomě podporují cíle udržitelného vývoje prostřednictvím výuky i výzkumu a hlásí se k principům spolupráce s regionálními partnery a k podpoře řešení problémů současné společnosti. To prokazujeme řadou aktivit. Jednou z nich je například Občanská univerzita, která nabízí zdarma, v rámci dobrovolnické činnosti pedagogů a studentů, vzdělávací i poradenské služby širší veřejnosti," uvedl rektor.

"Hodnocené indikátory THE prokazují funkčnost naší snahy zasazovat se o zlepšování kvality života zaměstnanců UP i lokálních partnerů či společnosti jako celku a jsou významným signálem, že nastavování systému kvality činností na UP orientujeme správným směrem,“ řekla prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UP Hana Marešová.

Rankingu vévodí University of Auckland z Nového Zélandu následovaná dvěma kanadskými univerzitami McMaster University a University of British Columbia. Nejpočetnější zastoupení má Japonsko (41 univerzit), USA (31) a Rusko (30).

Ranking je dostupný zde.

-age-

0 komentářů

Další články