Dnes:9°C

Zítra:9°C

Úterý 12.11. Benedikt
Menu

Univerzita Palackého v Olomouci otevře Francouzské centrum

Univerzita Palackého v Olomouci otevře Francouzské centrum
Rektorát UP Zdroj: UP

04. 04. 2019 - 12:44

Olomouc - Univerzita Palackého v Olomouci se rozhodla založit Francouzské centrum, které má být garantem a hybatelem frankofonního dění na univerzitní půdě, ale také mezi veřejností. Slavnostní otevření proběhne 8. dubna v  pět hodin odpoledne v aule Filozofické fakulty UP na adrese Křížkovského 10.

U otevření centra bude také francouzský velvyslanec Roland Galgarague a nezávislý senátor Pavel Fischer, který byl v minulosti velvyslancem ve Francii. U slavnostního otevření nebudou chybět zástupci univerzity, města a kraje.

Primární snahou centra bude propagace a zviditelnění francouzské kultury a francouzského jazyka. Nové centrum naváže na činnost toho dřívějšího, které v Olomouci fungovalo od roku 1991 do srpna 2011. Vhodně doplní a rozšíří činnost katedry romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého,“ uvedl Jaroslav Miller, rektor UP.

Zatím provizorně bude Francouzské centrum fungovat v prostorách katedry romanistiky FF UP, ale podle Daniela Nemravy, vedoucího této katedry, v budoucnu najde nové umístění – stejně jako všechna zahraniční centra UP – v objektu na třídě Svobody 26. Ten nyní prochází rekonstrukcí. „Pro studenty i veřejnost zde bude fungovat francouzská knihovna. Studenti i Olomoučané, kteří si budou chtít například udržovat nabytou úroveň francouzštiny ze středoškolských studií, si budou moci číst francouzskou literaturu v originále. Ve Francouzském centru bude také možnost on-line přístupu do francouzských médií, novin a časopisů. Navíc to bude místo, kde studenti i veřejnost budou moci složit mezinárodní zkoušky DELF/DALF. Je to velmi praktické, neboť odpadne nutnost cestovat za těmito zkouškami do Brna či Ostravy,“ vypočetl Nemrava.

Podle senátora Pavla Fischera, který se slavnostního otevření zúčastní, k sobě mají Češi a Francouzi blízko. „Dialog s Francouzi nám pomáhá pochopit historii a současné dění. Má však také zajistit i dobré budoucí vztahy. Kulturně i společensky si máme hodně co nabídnout, proto vnímám vznik Francouzského centra na Univerzitě Palackého jako radostnou událost a těším se na jeho návštěvu,“ vzkázal bývalý velvyslanec ve Francii.

Nové Francouzské centrum připravuje rozmanitou kulturní činnost. Tou bezesporu nejaktuálnější bude každoroční festival francouzské kultury Bonjour Olomouc, který začne rovněž 8. dubna. Během roku se pak uskuteční literární, filmové či hudební večery i gastro akce. „V plánu máme prezentaci francouzských regionů i například ‚Pečení po francouzsku‘ s francouzskou partnerskou firmou Lesaffre,“ řekl Jan Zatloukal z katedry romanistiky FF UP. Zdůraznil přitom, že by se na činnosti centra měli podílet i studenti. Očekává se od nich, že budou přicházet s nápady i pomocí při oživování frankofonie v Olomouci. „Výhledově plánujeme uspořádat fórum francouzských firem v regionu, aby studenti viděli možnost praktického uplatnění francouzštiny v profesní sféře. V neposlední řadě chceme zaměřit činnost centra i k základním a středním školám, kde se francouzština vyučuje méně a méně. Naše aktivita by mohla alespoň částečně vést k oslabení mýtu o francouzštině jako extrémně složitém jazyku. Naší snahou je zvýšit zájem o francouzštinu jako druhého cizího jazyka,“ dodal Zatloukal.

-lub-
-TZ-

0 komentářů

Další články