Zde může být vaše reklama.

V Olomouci začíná průzkum chování v dopravě

V Olomouci začíná průzkum chování v dopravě

foto: Redakce

19. 10. 2021 - 11:20

Na otázky odkud, kam, jakými dopravními prostředky a pro jaké účely Olomoučané cestují, odpoví průzkum dopravního chování. Tazatelé osloví první olomoucké domácnosti už o tomto víkendu. Výzkum, který provádí Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s agenturou SC&C, se uskutečňuje v rámci Plánu udržitelné městské mobility Olomouc. 

„Strategický dokument, který jsme přijali v roce 2018, navrhuje podobu dopravy ve městě na několik desetiletí dopředu. Jeho části je však třeba pravidelně aktualizovat, a právě to se děje letos prostřednictvím výzkumu dopravního chování, který jsme zadali,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. „Bude-li i vaše domácnost oslovena, prosíme o součinnost a vyplnění dotazníků. Přispějete tak ke zmapování skutečného stavu dopravy v Olomouci a k získání podkladů pro plánování jejího rozvoje v budoucnosti, což má velký význam pro přijímání dalších rozhodnutí,“ objasnil Martin Luňáček z Útvaru hlavního architekta magistrátu.

Tazatelé osloví v době od 23. října do listopadu celkem 500 náhodně vybrané domácností z Olomouce a požádají je o vyplnění dvou krátkých dotazníků. „První z nich zjišťuje základní informace o domácnosti a jejích členech, druhý se zabývá cestami, které členové domácnosti v jednom běžném pracovním dni a jednom víkendovém dni podnikli. Respondentům zaručujeme plnou anonymitu, jejich odpovědi zpracováváme hromadně spolu s výpověďmi stovek dalších dotázaných,“ vysvětlil Zdeněk Dytrt z Centra dopravního výzkumu.

Jak bude výzkum probíhat?

Každého z tazatelů poznáte podle průkazu agentury SC&C.  Pokud budete s účastí v průzkumu souhlasit, položí vám několik jednoduchých otázek, které se týkají samotné domácnosti a jejích členů. Pak se s Vámi tazatel dohodne na tzv. rozhodném dni, za který budou všichni členové domácnosti ve věku 6 a více let do speciálního deníku zaznamenávat své cesty. Cestovní deníky buď hned vyplníte s příslušným tazatelem, anebo si je tazatel v předem dohodnutém termínu vyzvedne. S případnými dotazy se lze obracet v průběhu výzkumu na koordinátorku sběru dat Viktorii Kováčovou, tel. 773 780 828, e-mail vkovacova@scac.cz.

Cílem plánu je umožnit vyvážený rozvoj všech forem dopravy, a to jak hromadné, individuální automobilové, cyklistické i pěší. Plán udržitelné městské mobility Olomouc by měl zorganizovat dopravu tak, aby odpovídala potřebám obyvatel, byla bezpečnější, neobtěžovala hlukem, emisemi a nezatěžovala životní prostředí.

Další články