Dnes:13°C

Zítra:11°C

Pátek 22.10. Sabina
Menu

Veřejná debata: Jak bude vypadat nový park na Dlouhé?

Veřejná debata: Jak bude vypadat nový park na Dlouhé?

foto: Lukáš Blokša

18. 06. 2020 - 17:00

V olomouckém kině Metropol dnes v 17 hodin začala veřejná debata o tom, jak by mohl vypadat nově připravovaný park v Olomouci mezi ulicí Dlouhá a Mlýnským potokem.

Studie, která prozrazuje, jak by mohl nový park v případě vzniku vypadat, existuje už od roku 2006. Dá se dohledat na stránkách magistrátu.

17:10

"Naším cílem je zjistit vaše názory na to, jak by měla veřejná prostranství v Olomouci vypadat tak, aby sloužila lidem. Aby nebyla součástí nějaké uzavřené debaty komise pro architekturu a konkrétních odborníků. Měl by v nich být otisk konkrétního místa a konkrétních lidí," prozradil na začátek primátor Miroslav Žbánek.

"Chtěli bychom, aby váš pocit z projektu, který nebudeme realizovat letos, nejspíš ale ani příští rok, bude tady možná do tří do čtyř let, byl takový, že je to projekt váš. Chceme, abyste ho v budoucnu mohli ukázat a říct, že jste tohle připravovali spolu se sousedy, kamarády. Že to není park města, ale náš park," doplnil.

17:20

Po primátorovi si vzala slovo architektka Jana Křenková, z útvaru architekta města Olomouce.

"Rádi bychom během realizace počítali s Mlýnským náhonem. Podle plánů se v parku počítá také s cyklostezkou," prozradila Křenková.

"Už v územních plánech z minulosti se počítá s parky, ten je také součástí současného územního plánu. Park by měl propojovat zeleň v rámci celého města. Směrem na sever a také u vodních toků," doplnila.

Slovo si vzal také Radek Pavlačka, který je autorem posledního plánu z roku 2006.

"Jsme Olomoučáci a patrioti, takže nám není jedno, co v Olomouci vzniká. Park má velký potenciál. Vytvořili jsme studii, která by měla ukázat potenciál místa. To území má jednu úžasnou hodnotu, kterou je přítomnost Mlýnského náhou. Naznačili jsme také, že by se s ním mohlo velice zajímavě pracovat. Mohl by se odtěžit terén a přiblížit občany k vodě. Důležité je, že ve studii existuje také výsadba keřů a stromové patro, které park oddělí od rušné Dlouhé. Je zde také cyklostezka," prozradil Pavlačka.

Po úvodní části, kdy byl projekt představen, nastala část otázek Olomoučanů.

17:40

První dotaz se týkal toho, zda se bude vycházet z plánu, který vznikl v roce 2006. Podle diskutující byl už tehdy dělaný od stolu a zamítnutý. Rizikem projektu je podle diskutující destabilizace břehu. Další z diskutujících se projekt líbí, zároveň by uvítala, aby se s potokem pracovalo, aby vznikly ony navrhované potůčky, bylo by podle ní dobré také to, kdyby zde vznikl nějaký park pro děti. Například pro skateboardy. Napadá jí však, zda by území bylo bezpečné v případě povodní. Zároveň podle ní existuje obava, zda by park nepřitahoval nepříjemné živly.

"Myslím, že jsem na úvodu naznačil, že projekt byl zpracovaný před nějakou dobou a účelem je posunout se někam dál. To, co jste viděli s motivy vody, je náznakem a posunem projektu. Šlo o úvodní diskuzi na nastartování diskuze a realizace projektu. Povodně, pokud to nebudou podobné jako v roce 1997, se nemusíte bát. Jakékoliv zásahy by nesměly měnit průtok koryta řeky. Zde jde o věci, které se budou případně projednávat s Povodím Moravy," prozradil Pavlačka.

"Pro průtok velkých vod je zamýšlená řeka Morava. Mlýnský potok je odstaven a jeho koryto chráněno. Do Mlýnského potoka se během povodní žádná voda přivádět nebude," řekla Jana Křenková.

Ozvala se také děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, kdy by se podle ní projekt měl dotýkat připravované edukační zahrady.

"Území, kterým se zabýváme, je dnešní pole, kde jde o pozemek města. Zabýváme se touto částí, kde je nejreálnější ji dále rozvíjet. V dalších krocích bude město spolupracovat s univerzitou, ale v současné době to není na pořadu dne," reagovala Křenková.

17:50

Padl také dotaz na to, co bude se zahrádkami, které se v prostoru nacházejí. Jeden z diskutujících se ptal také na parkování v lokalitě.

"Současná etapa se nedotkne ani zahrádek," řekla Křenková.

"Abychom si rozuměli, toto je park, který zde není proto, aby přijížděli návštěvníci z jiných měst. Má jít o park, který je komunitním zázemím pro lidi, kteří v lokalitě žijí. V Olomouci se najdou lidé, kteří do nově připravovaného parku nemusí nikdy zavítat, protože budou mít některý z jiných parků dříve. Staré územní plány ukazují, že se s parkem v lokalitě počítalo. My se teď tedy snažíme tento zelený prvek doplnit. Parkování v celé lokalitě je v řešení, protože vzniká parkovací politika města tak, aby bylo kde parkovat. V mnoha lokalitách se řeší, zda zanechat zeleň, nebo vybudovat parkovací místa," řekl primátor Žbánek.

18:00

Další dotaz padl na to, zda se připravuje náhrada za plochy zahrádek, o které by mohli lidé v lokalitě přijít.

"Stát projednává zákon o zahrádkářích, kdy by se zahrádky, které se ruší kvůli veřejnému prostranství, měly být nahrazeny novým místem," prozradil Žbánek.

Dalšího diskutujícího zajímalo, zda architekt bere v potaz dopravní toky v ulici Dlouhá. Zároveň se ptá, zda se dá zaručit bezpečnost dětí, když budou přicházet přes Dlouhou ulici.

"Co se týče dopravy, ta se nezmění. Vnímám obavu, že když se vybuduje park, budou se tam například děti více vyskytovat. Doprava se v současném záměru neřeší. A mezi těmi přechody se samozřejmě mohou vybudovat nějaké další zátarasy," reagoval Pavlačka. 

18:10

"Je dobře, že se počítá s rozvolněním Mlýnského potoka. Může ale nastat situace, kdy to vyschne. A toho se bojím. Překvapil mě požadavek na občerstvení, myslím si, že park tohoto typu něco podobného nepotřebuje," uvedla jedna z diskutujících.

"Mlýnský náhon je udržovaný v určité hladině, ale pokud by tam voda nebyla, mělo by to místo vypadat dobře. Prováděcí projekt prověří hladinu tak, abychom viděli, jak to bude vypadat," řekl autor původního návrhu Pavlička. Musí se podle něj zajistit, že v případě vysušení nezůstane v místě žádná hnijící voda.

18:20

"Chtěl bych poděkovat městu, že nepodlehlo žádným developerům a bude se v místě stavět park. Chtěl bych se zeptat, na ulici Dobrovského, kde by měla vzniknout cyklostezka a půjdou směrem na výpad, kde se v minulosti postavil most, přes který se pořádně nedá chodit, se v případě současné podoby nepůjde dát vyjít. Co s tím?" Ptal se další z diskutujících.

"Chceme najít společnou synergii, chceme diskutovat i s univerzitou, má jít v místě o kvalitativní posun. Pokud se budeme bavit o dalších částech, nic z toho nebude hned, všechno se to bude dělat postupně," řekl Žbánek. Podle primátora se nepočítá s tím, že by se měly budovat nové Čechovy či Smetanovy sady.

18:30

Jeden z diskutujících se ptal, kam přijít s možnými připomínkami a návrhy.

"Cílem dnešního setkání je získávání podnětů. Dnešní setkání je první, město chce dnes říct, že s touto lokalitou bude pracovat, přijďte s nápady, budeme o tom diskutovat," řekl Žbánek. Ideální je obracet se na úřad hlavního architekta.

Objevily se také otázky na možnou cenu, to se ale podle autora původního návrhu v současné době nedá spočítat. Ale může se udělat novější studie a propočet peněz.

Velkým problémem jsou podle diskutujících bezdomovci.

"Abychom kvůli bezdomovcům prostory nedělali útulnější a říkali si, že oni přece všechny ty lavičky obsadí, to je špatně," řekl Pavlačka.

18:40

Most u Dlouhé a Dobrovského byl také předmětem dotazů a zájmu. "Most je v majetku Olomouckého kraje, takže poté, co budou ukončené současné etapy protipovodňových opatření, se začne připravovat oprava tohoto mostu," prozradilo vedení města.

Další články