Dnes:13°C

Zítra:8°C

Neděle 23.2. Svatopluk
Menu

Je to černé na bílém Vznikla nová studie ke IV. etapě, zahrádky nemusejí pryč

Vznikla nová studie ke IV. etapě, zahrádky nemusejí pryč

09. 05. 2019 - 06:00

Zahrádkářská kolonie na Nových sadech se nemusí ničit. Takový závěr lze vyvodit z projektu, který si sami zahrádkáři nechali zpracovat navzdory projektu Povodí Moravy, za kterým dosud stále stojí olomoucká radnice.

Zatímco město hovoří o likvidaci kolonie zatím pouze na základě studie, zahrádkáři, kteří s radnicí a s Povodím Moravy bojují už více než rok, si sami zaplatili za více než sto tisíc korun zpracování kompletního projektu, jehož autorem je respektovaný vodohospodář Václav Čermák. Ten po důkladném prostudování problematiky celé lokality došel k jednoznačnému závěru: vybagrování kolonie je nesmysl! Město před povodní neochrání, a věc je řešitelná jinak.

Projekt bude předložen na červnovém zastupitelstvu
Zahrádkáři chtějí zastupitele seznámit s Čermákovým projektem v červnu. Dokumentace, kterou Václav Čermák zpracoval, přitom už je použitelná i pro stavební řízení. „Věřím, že předkládáme realizovatelný návrh,“ řekl Václav Čermák. Aby byla studie proveditelná, musel provést výpočet hladin, a to včetně technologie Laserscan, která pokrývá krajinu sítí bodů s přesností na deset centimetrů.

Závěry práce inženýra Čermáka? Kolonie ničemu nevadí
Podle výpočtu Václava Čermáka je dosavadní pravobřežní hráz dostatečně vysoko, aby odolala i povodni z roku 1997 - a tehdy jí také odolala. Voda se na Nové sady tehdy i v roce 2006 dostala kanalizací a nikoli kvůli nedostatečné kapacitě koryta. „Samozřejmě se musí udělat geologický průzkum hráze, nikdo neví, v jakém je stavu. Měnit by se ale nemusela, je vysoká dva až dva a půl metru,“ uvedl Čermák. Jeho návrh se proto zahrádek, které jsou pod touto hrází na pravém břehu,m nijak nedotýká, protože z hlediska pvoodní nepředstavují pro město ani pro krajinu žádné riziko. Čermákova koncepce počítá v několika variantách s úpravami výhradně levého břehu, kam směřuje, s ohledem na ohyb řeky Moravy, její přirozený rozliv.

Koncepce: zadržme vodu v krajině na levém břehu!
První studie protipovodňových úprav v této části Olomouce vznikla již v roce 2002 z pera architekta Lva a naprosto nepočítala s tím, že by se bagroval mimořádný biokoridor zahrádek. „Na levém břehu je v tuto chvíli velmi výrazná větrná eroze půdy. Větry tam vysoušejí půdu, pěstuje se tam téměř výhradně kukuřice, a i v tomto kontextu jsem se podivoval snaze vysadit tam Holický les (už po vysazení dvakrát uschl, pozn. red.),“ uvedl Václav Čermák. Větrnou eroziu chce chránit zelení a vysokou biodiverzitou spojenou s vybudováním mokřadů a také prací s úrovní hladiny podzemní vody, která by dosáhla spodní hranice hlíny. Jeho návrh také počítá s prací na dynamice toku řeky, aby nedocházelo k ucpávání koryta.  Projekt inženýra Čermáka budou zahrádkáři představovat nejen na červnovém zastupitelstvu, ale i v Divadle Na cucky a před protipovodňovou komisí.

Vlastimil Blaťák
Autor: Vlastimil Blaťák

0 komentářů

Další články