Úterý 2.3. Anežka
Menu

Zahrádkáře z jihu čeká stěhování, kvůli protipovodňovým opatřením

Zahrádkáře z jihu čeká stěhování, kvůli protipovodňovým opatřením
Místo nové kolonie v Andělské.

foto: Olomouc

16. 06. 2020 - 12:00

V jižní části Olomouce v příštích letech vyroste další část ochrany před povodněmi. To ovšem znamená, že při rozšíření koryta Moravy na Nových Sadech a navazující rekonstrukci protipovodňové hráze zanikne zahrádkářská kolonie v této části hanácké metropole. To ovšem pro zahrádkáře z jihu neznamená konec, je pro ně připravené místo v nové lokalitě, v Andělské.

 

V rámci realizace IV. etapy protipovodňových opatření, jež se týká jihu Olomouce, dojde k odstranění zahrádkářské kolonie na pravém břehu Moravy na Nových Sadech. Zahrádky zde vznikly počátkem osmdesátých let 20. století. Ještě před tím byl celý prostor uměle snížen, jelikož zde byl odebírán materiál pro navýšení terénu v areálu sousední čistírny odpadních vod. Zahrádkářská kolonie se tak nachází v území s parametry aktivní záplavové zóny, fakticky v korytě řeky. Tři čtvrtiny zahrádkářských chatek jsou přitom vybudovány bez stavebního povolení, jakožto černé stavby je nelze v zátopovém území dodatečně povolit či dokonce chránit před vytopením. Navíc zde zahrádkářská kolonie byla vždy v rozporu s územními plány města. Vlastníkem pozemků v zahrádkářské kolonii Morava je město Olomouc.

Měst umožnilo zahrádkářům provozovat další činnost na stávající lokalitě, a to až do započetí stavby protipovodňových opatření v září 2021. Mezitím město chystá novou zahrádkářskou osadu v blízké lokalitě Andělská. K jejímu zajištění bylo zapotřebí provést majetkoprávní přípravu pozemků, změnu územního plánu a zpracovat projektovou dokumentaci. S výstavbou nové kolonie se počítá příští rok tak, aby se mohli zahrádkáři od Moravy během léta přesunout na Andělskou.

„V rušené zahrádkářské kolonii u Moravy je jednaosmdesát zahrad a s jejími uživateli se město již dohodlo, je to stoprocentně kladný výsledek,“ říká primátor Olomouce Miroslav Žbánek. Primátor vysvětluje, že dohoda se týká jednak dalšího využití stávajících zahrádek, které je možné až do započetí protipovodňových opatření. Dále pak převzetí všech zde ponechaných staveb (chatky, boudy, studny), jež na své náklady odstraní Povodí Moravy. „Zahrádkářům od Moravy jsme nabídli pokračování v činnosti v nové lokalitě Andělská, zájem projevilo dvaašedesát uživatelů, tedy výrazná většina,“ dodává primátor.

Vlastní jednání zajišťoval předseda protipovodňové komise města Michal Krejčí. „Se všemi zahrádkáři jsem opakovaně mluvil a mohu říct, že žádný z nich nemá ze zániku zahrádek u Moravy radost. Většinou to však chápou a nakonec oceňují pomoc města,“ říká Michal Krejčí, jež se zahrádkáři komunikuje již několik let.

Nabídnout nové místo není v republice zvykem

Postup města Olomouce kvitoval i celostátní předseda Českého zahrádkářského svazu Stanislav Kozlík. Ten se byl v Olomouci osobně seznámit s důvody rušení zahrádkářské kolonie u řeky Moravy na Nových Sadech. Na setkání s primátorem města pak Stanislav Kozlík řekl: „K rušení zahrádkářských kolonií dochází i v Německu, avšak tam vždy za náhradu, kterou je vytvoření kolonie nové. Taková praxe u nás bohužel není a Olomouc je v tomto světlou výjimkou.“

Aktivita Olomouce směrem k další činnosti zahrádkářů je i v souladu s připravovaným zákonem o podpoře zahrádkářské činnosti. S jedním z jeho autorů a předkladatelů, poslancem z Olomouckého kraje Adamem Kalousem, se nedávno setkal primátor Žbánek.

„Shodli jsme se na tom, že zahrádkaření je pozitivní a vítaná aktivita, která má u nás opravdu dlouhou tradici a věnuje se jí množství lidí, a to i obyvatel měst. Beru to tak, že naše příprava nové zahrádkářské kolonie je přesně tím, co sledují i předkladatelé nového zákona,“ vysvětluje Žbánek.

Další články